Festivalový výbor


Předseda  
Prof. Václav Riedlbauch  
   
Členové  
Ing. Jana Bohuňovská  
Ak. arch. Daniel Dvořák  
PhDr. Petr Macek, Ph.D.  
Mgr. Zbyněk Matějů  
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.  
PhDr. Viera Rusinková  
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.  
prof. Alena Štěpánková-Veselá  
© Petr Tejkal 2005