Z historie Mezinárodního hudebního festivalu Brno


1924
v Brně proběhl festival Janáčkova komorní hudba.

1938
Uskutečnění plánovaného festival znemožnily nepříznivé politické poměry.

1948
Rodí se myšlenka na pořádání pravidelných festivalových akcí, posílená též založením festivalu Pražské jaro - vzniká Janáčkův festival, k 20. výročí úmrtí Leoše Janáčka je uspořádána velká výstava.

1955
Od tohoto roku jsou pravidelně každoročně na jaře pořádány polytematické hudební festivaly pod souborným názvem Brněnský hudební máj (do roku 1965).

1958
Janáčkův festival s mezinárodním hudebněvědným kongresem Leoš Janáček a soudobá hudba.

1966
Vznik Mezinárodního hudebního festivalu Brno - nový typ festivalu, který napříště bude již přísně tématický, zahrne mimo koncerty a operní představení i složku hudebněvědnou ve formě pravidelných muzikologických kolokvií. Již první ročník festivalu měl velice pozitivní ohlas.

1967
K festivalu se připojuje nově založená soutěž o nejlepší magnetofonovou nahrávku Prix musical de radio Brno. I druhý festivalový ročník byl velice kladně hodnocen návštěvníky i kritikou.

1987
První ročník Expozice nové hudby (člen Evropské konference pořadatelů nové hudby) - několikadenního festivalu soudobé hudby v rámci MHFB.

1993
Od tohoto roku se Mezinárodní hudební festival Brno koná v pevném termínu přelomu září a října s podtitulem Moravský podzim.

1994
Festival se stal pevnou institucí s profesionálním managementem - koncertní agentura ARS/KONCERT, člen Evropské asociace koncertních agentur. MHFB se stává členem prestižní Evropské asociace festivalů se sídlem v Ženevě. Stává se členem Asociace hudebních festivalů České republiky.

1995
Pod hlavičkou MHFB vzniká nový brněnský hudební festival - Velikonoční festival duchovní hudby.

1996
V rámci MHFB - Moravský podzim se uskutečňuje 1. ročník Mezinárodní interpretační soutěže pro mladé interprety (pětiletý cyklus zahrnuje lesní roh, varhany, kontrabas, bicí nástroje a tubu).

2001
Festival Expozice nové hudby se poprvé uskutečnil v samostatném, květnovém termínu (v jádrovně bývalé továrny Vaňkovka).

© Petr Tejkal 2005