V letech 1993–2011 byl výhradním organizátorem Mezinárodního hudebního festivalu Brno
(festivaly Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby, Expozice nové hudby,
a Mezinárodní interpretační soutěž a Mezinárodní hudebněvědné kolokvium)
ARS/KONCERT spol. s r.o.

Na základě rozhodnutí Rady města Brna se od roku 2012 stává výhradním organizátorem
Mezinárodního hudebního festivalu Brno Filharmonie Brno.

Pozn. Festival Moravský podzim, který se vrací pod Filharmonii Brno po 18 letech,
bude pořádán jako bienále. Pořádáním Mezinárodní interpretační soutěže byla pověřena
Janáčkova akademie múzických umění a Mezinárodní hudebněvědné kolokvium zůstává v režii
Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Přejít na www.filharmonie-brno.cz

© Petr Tejkal 2005