Archív Mezinárodní interpretační soutěže » 2006Úvod

V letošním roce se v termínu od 18. do 23. září 2006 již po jedenácté v rámci MHFB uskutečnila Mezinárodní interpretační soutěž v oboru lesní roh.

Mezinárodní interpretační soutěž se konala pod společenskou záštitou Richarda Svobody, primátora města Brna, za finanční podpory Jihomoravského kraje a MK ČR.

Porota

Složení mezinárodní poroty MIS 2006

předseda poroty: Ádám Friedrich (Maďarsko)
místopředseda poroty: Bedřich Tylšar (Česká republika)
členové poroty: Francis Orval (Belgie)
Christian Dallmann (Německo)
David Johnson (Švýcarsko, USA)
Michael Höltzel (Německo)
Bohuš Zoubek (Česká republika)
Jindřich Petráš (Česká republika)

Účastníci

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií:

kategorie A (do 20ti let) a kategorie B (od 21 do 30ti let)

MIS 2006 v oboru lesní roh se zúčastnilo celkem 74 kandidátů, z toho 31 v kategorii A a 43 v kategorii B

24 Česká republika
1 Finsko
1 Francie
1 Dánsko
1 Island
2 Itálie
11 Maďarsko
4 Německo
3 Holadsko
4 Norsko
4 Portugalsko
3 Polsko
1 Srbsko
1 Španělsko
1 Švýcarsko
3 Ukrajina
5 USA
3 Venezuela

Průběh soutěže

Kategorie A

1. kolo 11 čeští účastníci 20 zahraničních 31 soutěžících
2. kolo 3 čeští účastníci 7 zahraničních 10 soutěžících
3. kolo 2 čeští účastníci 2 zahraniční 4 soutěžící

Kategorie B

1. kolo 12 čeští účastníci 31 zahraničních 43 soutěžících
2. kolo 3 čeští účastníci 13 zahraničních 16 soutěžících
3. kolo 1 čeští účastníci 3 zahraniční 4 soutěžící

Ceny / laureáti soutěže

Přehled udělených cen:

Kategorie A

I. cena
Pablo Lago Soto (Španělsko)
21 000 Kč, Koncertní nástroj lesní roh značky Amati-Denak s.r.o. Kraslice

 

II. cena
Tomáš Kolář (Česká republika)
16 000 Kč

 

III. cena
Marianne Tilquin (Francie)
13 000 Kč

 

Čestné uznání:
Mikuláš Koska (Česká republika)

Kategorie B

I. cena
Zoltán Szöke (Maďarsko)
70 000 Kč, Koncertní nástroj lesní roh značky Amati-Denak s.r.o. Kraslice

 

II. cena
Christoph Ess (Německo)
50 000 Kč

 

III. cena (dělená)
Karel Hofmann (Česká republika)
15 000 Kč

 

III. cena (dělená)
Megan McBride (USA)
15 000 Kč

 

Čestné uznání:
András Chlebovics (Maďarsko)
Daniel Ember (Maďarsko)

Závěrečný koncert

Koncert laureátů proběhl 23. 9. 2006 v 16.30 hod. v koncertním sále hudební fakulty JAMU jako součást MHFB "Moravský podzim 2006".

Divákům se představili všichni laureáti. Repertoár zvolili členové poroty podle nejzajímavějších interpretací.

Program byl následující:

G. P. Telemann: Koncert D dur
Megan McBride
2. cena v kategorii B
Jana Goliášová - klavír
J. V. Stich-Punto Koncert Es dur - 1. věta
Tomáš Kolář
2. cena v kategorii A
Jarmila Panochová - klavír
F. Strauss Nocturno
Marianne Tilquin
3. cena v kategorii A
Eva Macková - klavír
E. Bozza En forét
Karel Hofmann
2. cena v kategorii B
Jana Goliášová - klavír
R. Strauss Koncert Es dur - 1. věta
Christoph Ess
2. cena v kategorii B
Jana Goliášová - klavír
F. A. Rössler-Rosetti Concert Es dur
Zolán Szöke
1. cena v kategorii B
Jana Goliášová - klavír
R. Strauss Koncert Es dur op. 11
Pablo Lago Soto
1. cena v kategorii A
Jarmila Panochová - klavír

Partneři

Partnery pro 10. ročník mezinárodní interpretační soutěž se staly společnosti: Amati-Denak s.r.o. Kraslice a Jiráček a synové.

Společnost Amati-Denak s.r.o. Kraslice věnovala držiteli 1. ceny Mezinárodní interpretační soutěže 2006 v kategorii B koncertní lesní roh.

© Petr Tejkal 2005