Úvodní strana

Úvod

13. ročník Mezinárodní interpretační soutěže v oboru KONTRABAS proběhl od 14. do 19. září 2008. Mezinárodní interpretační soutěž se konala pod společenskou záštitou Romana Onderky, primátora města Brna a za finanční podpory Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury České republiky.

Místa konání

1. a 2. kolo Koncertní sál Hudební fakulty JAMU
3. kolo Sál Josefa Dobrovského Konventu Milosrdných bratří

Porota

Porota 13. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže

předseda poroty: David Heyes (Velká Británie)
Místopředseda poroty: Miloslav Jelínek (Česká republika)
členové poroty: Irena Olkiewicz (Polsko),
Jiří Hudec (Česká republika),
Nikolaj Krivočejev (Bělorusko),
Dorin Marc (Německo)

Účastníci

V roce 2008 se Mezinárodní interpretační soutěže zúčastnilo celkem 32 kandidátů:

Argentina 1
Bělorusko 2
Česká republika 3
Čína 3
Francie 1
Japonsko 1
Jihoafrická republika 1
Jižní Korea 3
Kanada 1
Kazachstán 1
Lotyšsko 1
Maďarsko 1
Makedonie 1
Německo 4
Polsko 2
Rumunsko 3
Rusko 1
Slovenská republika 1
Švýcarsko 1

Průběh soutěže

Čeští soutěžící Zahraniční soutěžící Celkem
1. kolo 3 29 32
2. kolo 0 12 12
3. kolo 0 4 4

Přehled udělených cen

1. cena a titul laureáta: Stanislau Anishchanka (Bělorusko)
2. cena a titul laureáta: Gunárs Upatnieks (Lotyšsko)
3. cena a titul laureáta: Vojtěch Velíšek (Slovenská republika)
Čestné uznání: Zhai Hang (Čína)

Koncert laureátů

Koncert laureátů proběhl 19. září 2008 v 19:30 v Sále Josefa Dobrovského Konventu Milosrdných bratří. Repertoár koncertu byl sestaven porotou soutěže na základě nejlepší interpretace skladeb všech tří kol.


Program koncertu:

A. Míšek: Sonáta A dur pro kontrabas a klavír - Allegro
Zhai Hang – čestné uznání

klavírní doprovod: Jarmila Šranková
G. Bottesini: Tarantella
Vojtěch Velíšek – 3. cena

klavírní doprovod: Marcela Jelínková
G. Bottesini: Capriccio di Bravura
Gunárs Upatnieks – 2. cena

klavírní doprovod: Marcela Jelínková
J. M. Sperger: Koncert č. 16 D dur pro kontrabas a orchestr
Stanislau Anishchanka – 1. cena
Čeští komorní sólisté

umělecký vedoucí: Ivan Matyáš
© Petr Tejkal 2005