Úvod

14. ročník Mezinárodní interpretační soutěže v oboru bicí nástroje – marimba proběhl od 26. září do 1. října 2009. Mezinárodní interpretační soutěž se konala pod společenskou záštitou Romana Onderky, primátora statutárního města Brna, a za finanční podpory Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury České republiky.

Místo konání

Koncertní sál Hudební fakulty JAMU

Porota

Porota 14. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže:

předsedkyně poroty: Marta Klimasara (Polsko)
místopředseda poroty: Martin Opršál (Česká republika)
členové poroty: Pedro Carneiro (Portugalsko),
David Friedman (USA),
Áskell Másson (Island),
Tomáš Ondrůšek (Česká republika)

Účastníci

14. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže se zúčastnilo celkem 8 kandidátů:

Čína 2
Hongkong 1
Německo 2
Rusko 2
USA 1

Průběh soutěže

Čeští soutěžící Zahraniční soutěžící Celkem
1. kolo 0 8 8
2. kolo 0 6 6
3. kolo 0 2 2

Přehled udělených cen

1. cena a titul laureáta: Sabrina Suk Wai Ma (Hongkong)
2. cena a titul laureáta: Jonas Brodbeck (Německo)
3. cena a titul laureáta: nebyla udělena
Čestné uznání: Petr Glavatskikh (Rusko)
Vitaly Medvedev (Rusko)
Marc Strobel (Německo)

Koncert laureátů

Koncert laureátů se uskutečnil 1. října 2009 v 19:30 v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU. Repertoár koncertu byl sestaven porotou soutěže na základě nejlepší interpretace skladeb všech tří kol.


Program koncertu:

David Friedman: Izgalom
Sabrina Suk Wai Ma (Hongkong) – 1. cena
Christos Hatsis: Fertilities Rites Promethean – 3. věta
Vitaly Medvedev (Rusko) – čestné uznání
Claude Debussy: Children‘s Corner
1. Doctor Gradus ad Parnassum (transkripce)

Marc Strobel (Německo) – čestné uznání
Nebojša Jovan Živković: Ilijaš
Petr Glavatskikh (Rusko) – čestné uznání
Keiko Abe: Variations on Japanese Children‘s Songs
Jonas Brodbeck (Německo) – 2. cena
Áskell Másson: Cosmic Tree pro marimbu a 3 hráče bicích nástrojů
Sabrina Suk Wai Ma (Hongkong) – 1. cena
Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA
Světová premiéra za osobní účasti autora.
© Petr Tejkal 2005