Moravský podzim


 
26. 9. 1996, 20.00
Brahsm: Tragická předehra op. 81
Berg: Houslový koncert

Mahler: Symfonie č. 1 D dur "Titán"Státní filharmonie Brno

Christian Tetzlaff
- housle

dirigent David Shallon
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
27. 9. 1996, 19.00
Mozart: Don Giovanni, opera KV 527Orchestr a sbor opery ND v Brně

režie Václav Věžník
dirigent Jan Zbavitel
sbormistr Josef Pančík

Jozef Frakstein - Don Giovanni
Alexander Teliga - Leporello
Krystyna Tryburowska - Dona Elvíra
Anda Luisa Bogza - Dona Anna
Olga Šalajeva - Zerlina
Valerij Popov - Don Ottavio

výtvarník scény Josef Adolf Šálek
výtvarník kostýmů Josef Jelínek
choreografie Rudolf Karhánek
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
27. 9. 1996, 19.30
Benda: Sonáta G dur pro housle a klavír
Slavík: Introdukce, variace a rondino op. 1
Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír op. 17

Schubert: Sonáta A dur D 574 (op. 162)
Kreisler: Syncopation
Marche miniature Viennoise
Shizuka Ishikawa - housle

Josef Hála - klavír
Místo konání: Besední dům
 
28. 9. 1996, 15.00
anonym: Svatý Václave, chorál
Gallus - Handl: Ascendit Deus
In communi de virginibus
Hassler: Gratias agimus tibi
Cantate Domino
Vodňanský: Favete linguis singuli
Caldara: Ego sum panis vivus
Haydn: Z Desatera božích přikázání
Mozart: Ave verum corpus
Kuchař: Fantasia sol minore
Eben: Pater noster
Řezníček: Salve regina
Pololáník: Missa brevisKantiléna
sbor dětí a mládeže při Státní filharmonii Brno

sbormistr Ivan Sedláček

Martin Jakubíček - varhany
Místo konání: kostel sv. Augustina
 
28. 9. 1996, 19.30
Gassmann: La contessina
komická operaOrfeo, soubor komorní opery

dirigent Josef Staněk

Katarína Michaeli - Komteska
Igor Pasek - Lindoro
Jana Pastorková - Vespina
Jiří Klecker - Baccellone
Místo konání: Špilberk, jižní příkop
 
29. 9. 1996, 10.30
Pódium mladých

Koncert posluchačů JAMU a Wiener Hochschule für Musik und darstellende Kunst

Haydn: Flétnový kvartet D dur op. 5 č. 1
Emmert: Flétnový kvartet
Vaňhal: Koncert C dur pro varhany a orchestr

Haydn: Pochod Marschallova pluku (1772)
Mozart: Divertimento F dur KV 213
Eröd: Dechový kvintet (Maďarský) op. 58 (1990)
Agay: Pět snadných tanců pro dechový kvintet
Flétnový akademický kvartet JAMU
Pavla Vozárová
- flétna
Petr Růžička - housle
Pavel Ciprys - viola
Vojtěch Novák - violoncello

Helena Reisnerová - varhany
Komorní orchestr JAMU
dirigent Jaromír Krygel

Dechové kvinteto Vysoké hudební školy Vídeň
Gerhard Mair
- flétna
Gundula Baarová - hoboj
Robert Korazza - klarinet
Thomas Fisher - lesní roh
Katharine Mandlová - fagot
Místo konání: Aula JAMU
 
29. 9. 1996, 19.30
Koncert laureátů 1. mezinárodní interpretační soutěže v oboru lesní roh

Purcell: Královna víl, suitavystoupení laureátů junorksé kategorie

vystoupení laureátů seniorské kategorie

spoluúčinkuje Brněnský komorní orchestr
umělecký vedoucí Jiří Mottl
Místo konání: Besední dům
 
30. 9. 1996, 19.30
Hummel: Velká mše Es dur op. 80Pražský komorní orchestr

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Mária Tkadlčíková - soprán
Šárka Brychová - alt
Vladimír Doležal - tenor
Vladimír Chmelo - bas

dirigent Leoš Svárovský
Místo konání: kostel sv. Augustina
 
1. 10. 1996, 19.30
Biber: Růžencové sonáty č. 5, č. 2, č. 6
moravský anonym: Hanácké tance ve varhanním zpracování Jaroslava Tůmy
Biber: Passacaglia pro housle sólo

Biber: Růžencové sonáty č. 1, č. 4, č. 7Gabriela Demeterová - housle

Jaroslav Tůma - varhany
Místo konání: Místodržitelský palác
 
2. 10. 1996, 19.30
Haydn: Divertimento Es dur Hob. II:46
Mozart: Koncert č. 4 Es dur pro lesní roh KV 495

Tůma: Sinfonia A dur pro smyčce
Vaňhal: Symfonie C durČeští komorní sólisté
umělecký vedoucí Ivan Matyáš

Ab Koster - lesní roh
Místo konání: Besední dům
 
3. 10. 1996, 19.30
Suk: Praga, symfonická báseň op. 26
Janáček: Taras Bulba, slovanská rapsodie

Dvořák: Symfonie č. 7 d moll op. 70Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

dirigent Libor Pešek
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
4. 10. 1996, 19.30
Mozart: Figarova svatba, předehra
Hummel: Klavírní koncert a moll

Haydn: Večerní hudba
Voříšek: Symfonie D dur
Virtuosi di Praga
umělecký vedoucí Oldřich Vlček

Jan Jiraský - klavír
Místo konání: Besední dům
 
5. 10. 1996, 10.30
Tribensee: Partita in Es
Allegro molto
Chmelenský: Hanácká
Menuet
Chmelenský: Hanácká (pokračování)
Rondo

Vitásek: Kvintet in Es
Adagio - Allegro
Vacek-Kamenický: Divné věci
Menuet
Langer: Hraběnce na památku
Andante - Allegro
Borovský: ze Křtu svatého Vladimíra
Moderato (Jódl)
Langer: Hádka
Allegretto

Kramář: Harmonie op. 76
Allegro con brio
Mácha: Noc
Adagio
Čelakovský: Radost a žalost
Menuet
Picek: Slovíčko "Nikoli"
Allegro


Mozart: Serenáda c moll KV 388Harmonie brněnských filharmoniků
umělecký vedoucí Emil Drápela

obrozeneckou poezii recituje Alfréd Strejček
Místo konání: Sněmovní sál zámku Kroměříž
 
5. 10. 1996, 19.30
Mysliveček: Sinfonia D dur
Vaňhal: Klavírní koncert D dur op. 14
Richter: Symfonie g moll

Gluck: Symfonie G dur
Mozart: Symfonie A dur KV 201Neue Hofkapelle München
umělecký vedoucí Christian Brembeck

Christoph Hammer - kladívkový klavír
Místo konání: Besední dům
 
6. 10. 1996, 10.30
Heiller: Jubilatio
Hofhaymer: Salve Regina
Muffat: Toccata octava ze sbírky Apparatus musico - organisticus
Fux: Sonata terza
Sonata quarta
Mozart: Ouvertura C dur KV 399

Bruckner: Předehra a fuga c moll
Pergerovo preludium
Wöss: Pastorale op. 40/4
Postludium op. 40/10
Schiske: Variace na vlastní téma op. 10
Schlee: Prélude op. 6/IV
Fantazie op. 15
Thomas Daniel Schlee - varhany
Místo konání: Besední dům
 
6. 10. 1996, 19.30
Haydn: Divertimento B dur Hob. II:46
Zemlinsky: Humoreska pro dechové kvinteto
Haas: Dechový kvintet op. 10

Rejcha: Dechový kvintet F dur op. 100/1Albert Schweitzer Quintett

Angela Firkins - flétna
Christiane Dimigen - hoboj
Diemut Schneider - klarinet
Silke Schurak - lesní roh
Eckart Hübner - fagot
Místo konání: Besední dům
 
7. 10. 1996, 19.30
Falla: Interludium a tanec z opery "Krátký život"
Beethoven: Trojkoncert C dur op. 56 pro klavír, housle, violoncello a orchestr

Falla: Čarodějná láska, suita z baletu
Třírohý klobouk, suita z baletu
Orquesta nacional de Espaňa

Bohumil Kotmel - housle
František Host - violoncello
Igor Ardašev - klavír

dirigent José Collado
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
8. 10. 1996, 19.30
Schubert: Smyčcový kvartet Es dur op. 125/1 (D 87)
Mozart: Kvintet c moll KV 406

Brahms: Smyčcový kvartet č. 1 c moll op. 51/1Wallingerovo kvarteto
Pavel Wallinger
- I. housle
Jan Vašta - II. housle
Miroslav Kovář - viola
Jan Škrdlík - violoncello

Douglas Boyd - hoboj
Místo konání: Besední dům
 
9. 10. 1996, 19.30
Benda: Sonáta c moll
Tomášek: Šest eklog op. 35
Voříšek: Touha op. 3
Štěpán: Capriccio č. 5 c moll

Rejcha: Sonáta Es dur op. 43
Dusík: Sonáta c moll op. 35/3Christoph Hammer - kladívkový klavír
Místo konání: Místodržitelský palác
 
10. 10. 1996, 19.30
Mozart: Smyčcový kvartet Es dur KV 428
Berg: Smyčcový kvartet op. 3

Schubert: Pstruh, klavírní kvintet s kontrabasem op. 114 (D 67)Brindisi String Quartet
Jacqueline Shave
Patrick Kiernan
Katie Wilkinson Khoroshunin
Clive Greensmith


Renata Ardaševová - klavír
Miloslav Jelínek - kontrabas
Místo konání: Besední dům
 
11. 10. 1996, 19.30
Beethoven: Stvoření Prométheova, předehra op. 47
Koželuh: Fagotový koncert C dur

Schubert: Symfonie č. 2 B dur (D 125)Wiener Kammerorchester

Selim Aykal
- fagot

dirigent Philippe Entremont
Místo konání: Besední dům
 
12. 10. 1996, 10.30
Felix Austriae Domus
hudba a hudebníci na habsburských dvorech v 16. a na počátku 17. století

Gombert: Felix Austriae Domus, dedikováno habsburskému dvoru
Monte: Europam puerrae, dedikováno arcivévodovi karlu II. Štýrskému
Zanotti: Diss´a leggiadr ´Alesi, dedikováno Vilémovi z Rožmberka
Melli: Caproccio detto il capriccioso, dedikováno císaři Ferdinandu II.
Zanotti: Tirsi morir volea, dedikováno císaři Rudolfu II.
Willaert: Haud aliter pugnans, dedikováno králi Ferdinandu I.
Lobo: Versa est in luctum, dedikováno králi Filipovi II.
Flecha: El fuego, dedikováno Donu Juanovi de Borja, španělskému velvyslanci na dvoře Rudolfa II.

monte: Filiae Jerusalem, nolite flere
Luython: Missa sex vocum super
Filiae Jerusalem, dedikováno císaři Rudolfu II.Duodena cantitans
Capella rudolphina

umělecký vedoucí Petr Daněk
Místo konání: Zámek Slavkov u Brna
 
12. 10. 1996, 19.30
Schubert: Symfonie č. 6 C dur D 589
Haydn: Violoncellový koncert D dur op. 101, Hob VIIb:2

Janáček: SinfoniettaSymfonický orchestr hl. města Prahy FOK

Jiří Bárta
- violoncello

dirigetn Gaetano Delogu
Místo konání: Janáčkovo divadlo
© Petr Tejkal 2005