Moravský podzim


 
19. 9. 2001, středa 20.00
Berstein: MšeStátní filharmonie Brno
Rock band a Jazzové trio Kryštofa Marka
Posádková hudba Brno
, dirigent Jiří Volf

Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Bratislavský chlapecký sbor
sbormistryně Magdaléna Rovňáková
Street chorus muzikálových umělců

Richard Morris - Kněz
Frank Odjidja - Kazatel

umělecký dohled Zdenek Merta
asistent režie Sylva Říhová
scéna Miloslav Melena
kostýmy Andrea Kučerová
choreografie Vladimír Kloubek
asistentka choreografie Kristýna Kloubková

dirigent Miloš Machek

režie Stanislav Moša
Místo konání: Hala Rondo
 
20. 9. 2001, čtvrtek 19.30
Händel: Příjezd královny ze Sáby z oratoria Šalomoun
Bach: Chorál z kantáty BWV 147
Ravel: Alborada del gracioso
Grieg: Peer Gynt, výběr ze suit


Janáček: Po zarostlém chodníčku, výběr
Rak: Rudolfinská pokušení
Rodrigo: Dvě andaluské miniaturyPražské kytarové kvarteto

Marek Velemínský
Václav Kučera
Jiří Mrhal
Martin Sauer
Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
21. 9. 2001, pátek 19.30
Tůma: My Lady
Bach: Sonáta e moll pro flétnu a basso continuo BWV 1034
Mozart: Fantasie f moll pro varhany KV 608
Gluck: Balet blažených duší z baletu Orfeus a Euridika

Fukushima: MEI pro sólovou flétnu
Webber: Tři koncertní kusy pro varhany
Martin: Sonata da chiesa pro flétnu a varhany
Tůma: Smrt a dívka
Piazzolla: Historie tanga
Jaroslav Tůma - varhany

Yoshimi Oshima - flétna
Místo konání: Besední dům
 
22. 9. 2001, sobota 20.00
Dvořák: z opery Rusalka
Polonéza
árie Vodníka z 2. dějství Ubohá Rusalko bledá
sbor z 2. dějství Květiny bílé po cestě
árie Rusalky z 1. dějství Měsíčku na nebi hlubokém

Smetana: z opery Dalibor
sbor zbrojnošů z 2. dějství Aj, nejveselejší...
z opery Prodaná nevěsta
árie Kecala z 2. dějství Každý jen tu svou...

Janáček: z opery Její pastorkyňa
modlitba Jenůfy z 2. dějství


Verdi: z opery Nabucco
předehra
sbor Židů a finále 3. dějství Va pensiéro
z opery Síla osudu
árie Leonory ze 4. dějství Pace, pace, o mio Dio
z opery Aida
triumfální pochod
árie Aidy Ritorna, vincitor
z opery Trubadúr
sbor cikánů z 1. dějství

Puccini: z opery Tosca
modlitba z 2. dějství Vissi d´arte

Mascagni: z opery Sedlák kavalír
velikonoční sbor Regina coeliOrchestr a sbor Janáčkovy opery
sbormistr Josef Pančík

Anda-Luise Bogza - soprán
Richard Novák - bas

dirigent Jan Zbavitel
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
23. 9. 2001, neděle 17.00
Koncert laureátů VI. mezinárodní interpretační soutěže v oboru lesní roh

Strauss: Koncert č. 2 Es dur

Schumann: Adagio und Allegro

Arnold: Fantasy op. 88Kroll: Laudatio

Mozart: Kvintet Es dur pro lesní roh a smyčcové kvartetoStefanie Kopetschke
klavírní doprovod Jana Goliášová

Karel Hofmann
klavírní doprovod Jana Goliášová

Mirjam Werner

Dániel Ember

Szabolcz Zempléni
Kvarteto města Brna
Lubomír Čermák - 1. housle
Karel Hejl - viola
Bohuslav Fišer - viola
Martin Švajda - violoncello
Místo konání: Aula JAMU
 
23. 9. 2001, neděle 19.30
Autorský večer houslistky a zpěvačkyIva Bittová
Místo konání: Besední dům
 
24. 9. 2001, pondělí 19.30
Bach: Goldbergovy variace
Árie s roličnými proměnami, BWV 988

Zuzana Růžičková - cembalo
Místo konání: Besední dům
 
25. 9. 2001, úterý 20.00
Guridi: Deset baskických melodií
Falla: Noci ve španělských zahradách
symfonické imprese pro klavír a orchestr

Rodrigo: Adagio pro dechové nástroje
Tři staré taneční melodie
Preludium k básni o Alhambře
Falla: Čarodějná láskaOrquestra Ciudad de Málaga

Esperanza Fernández
- mezzosoprán

dirigent Philippe Entremont(klavír)
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
26. 9. 2001, středa 19.30
Schönberg: Zjasněná noc
Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 "Listy důvěrné"

Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový oktet Es dur op. 20Sexteto Českých filharmoniků
Bohumil Kotmel - housle
Ota Bartoš - housle
Jaroslav Pondělíček - viola
Jan Šimon - viola
Petr Hejný - violoncello
Josef Špaček - violoncello

Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek - housle
Vítězslav Zavadilík - housle
Ladislav Kyselák - viola
Břetislav Vybíral - violoncello
Místo konání: Besední dům
 
27. 9. 2001, čtvrtek 19.30
Beethoven: Coriolan, předehra
Wieniawski: Faustovská fantasie

Mozart: Don Giovanni, předehra
Schubert: Symfonie č. 4 d moll "Tragická" D 417Pražský komorní orchestr

František Novotný- housle

dirigent Ondřej Kukal
Místo konání: Besední dům
 
28. 9. 2001, pátek 18.00
Pódium nových talentů

Liszt: Zamyšlený (Léta putování II, č. 2)
Petrarkův sonet č. 123 (Léta putování II, č. 6)
Klavírní sonáta h moll
Weber: Klarinetový kvintet B dur op. 34

Janáček: Smyčcový kvartet č. 1Radim Pančocha - klavír
Tomáš Komárek - klarinet

Graffovo kvarteto
Štěpán Graffe
- 1. housle
Lukáš Benařík - 2. housle
Lukáš Cybulski - viola
Jaroslav Havel - violoncello
Místo konání: Aula JAMU
 
28. 9. 2001, pátek 20.30
Košut: Ifigenie, rituál podle EurípidaNao Higano - ifigenie (soprán)
Vladimír Richter - Orestes (tenor)
Jana Štefáčková - Pallas Athéna (mezzosoprán)
Jiří Klecker - Pylades (bas)
Zdeněk Kapl - Pastýř (mluvená role)
Ilja Kreslík - Král (mluvená role)

balet
Kateřina Polická
- Klytaimnestra
Jan Klíma - Agamemnon
Jan Fousek - Aigisthos
Michaela Musilová - Erinye I.
Lucie Prášilová - Erinye II.
Lukáš Lepold - Erinye III.

Soubor Janáčkovy opery

hudební realizace Michal Košut
Místo konání: foyer Janáčkova divadla
 
29. 9. 2001, sobota 14.30
Benda: Ariadna na Naxu
scénický melodram na text Johanna Christiana Brandese

Walingerovo kvarteto

Pavel Walinger
- 1. housle
Jan Vašta - 2. housle
Miroslav Kovář - viola
Jan Škrdlík - violoncello

recitace:
Lubomíra Sonková
Vladimír Krátký
Místo konání: Zámek Slavkov u Brna
 
29. 9. 2001, sobota 20.00
Bruch: Odyseus, oratorium op. 41Orchester der Beethovenhalle Bonn

Pražský filharmonický sbor

sbormistr Jaroslav Brych

Anja Vincken - Nausikaa (soprán)
Franziska Hirzel - Leukothea / Pallas Athéna (soprán)
Cornelia Kallisch - Penelopa (mezzososprán)
Martina Borst - Antikleia / Arété (alt)
Thomas W. Kuckler - Hermés (tenor)
Wolfgang Schöne - Odysseus (baryton)
Andreas Kohn - Alkinoos / Teiresias (bas)

dirigent Marc Soustrot
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
30. 9. 2001, neděle 19.30
Moravská lidová balada: Při jednej dolině
Krček: Stroj se, panno, stroj se
balada na lidový text
Vdala matička
balada na lidový text
V tom královém dvoře
píseň na lidový text
Písně o vojně
Chodila matička - V tej naší maštálce - Přeškoda nastokrát - Už do vojny jedeme - Stále má milá - V komoře není - Copak mě neznáte

České a moravské lidové písně
Ej, lásko, lásko - Dvě kaliny - Támhle u Dunaje - Stojí šohaj - Kačena divoká - Puperlíček - Včera mě svítilo slunéčko - Má zlatá matička - Marjánka Kupcojic - Šla hokyně do Bechyně - Počkej zastav - Což tak těm zálinskejmMusica Bohemica
umělecký vedoucí Jaroslav Krček

Anna Hlavenková - soprán
Jiří Březík - tenor
Místo konání: Besední dům
 
1. 10. 2001, pondělí 19.30
Ferrabosco II.: Almayne
Morley/Holborne: Spojme ruce - Vdovin groš
Ferrabosco II.: Pavana z holubníku
Weelkes: Dva madrigaly
Simpson/Dowland: Allemande - Volta
Lacerda: Koncertantní kvintet
Sampson: Kvintet 99 o třech větách

Foster (arr. Mase): Suita ze "Společenského orchestru"
Desprez: Písně
Ewazen: Mrazivý oheňAmerican Brass Quintet

Raymond Mase - trubka
Kevin Cobb - trubka
David Wakefield - lesní roh
Michael Powell - trombon
John D. Rojak - bastrombon
Místo konání: Besední dům
 
2. 10. 2001, úterý 19.30
Mozart: Symfonie č. 29 A dur KV 201
Rössler-Rosetti: Flétnový koncert G dur

Schubert/Mahler: Smyčcový kvartet č. 14 d moll "Smrt a dívka" D 810
Talichův komorní orchestr

Václav Kunt
- flétna

dirigent Jan Talich
Místo konání: Besední dům
 
3. 10. 2001, středa 19.00
Verdi: Don Carlos
opera o čtyřech jednáních na text Josepha Méryho a Camilla du LocleOrchestr a sbor Janáčkovy opery Národního divadla v Brně

Giorgia Milanesi - Alžběta z Valois (soprán)
Victoria Mayfatova - Kněžna z Eboli (mezzosoprán)
Stefano Costa - Don Carlos (tenor)
Andrij Shkurhan - Rodrigo markýz Posa (baryton)
Jurij Gorbunov - Filip II. (bas)
Richard Novák - Velký inkvizitor (bas)
Ladislav Mlejnek - Mnich (bas)

dirigent Roberto Tolomelli
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
4. 10. 2001, čtvrtek 19.30
Šostakovič: Sedm tanců pro panenky
Rachmaninov: Etudy - obrazy op. 33
Beethoven: Sonáta c moll op. 13 "Patetická"

Brahms: Tři intermezza op. 117
Prokofjev: Sonáta č. 7 op. 83Klavírní recitál Janise Vakarelise
Místo konání: Besední dům
 
5. 10. 2001, pátek 19.30
Fučík: Vjezd gladiátorů
Rossini: Saltarello
Bruckner: Locus iste
Martino: Fantazie
Jous: Setkání
King: Krámek s melodiemi

Charles: Malíři
Schoenberg: O sobě samém
z muzikálu "Les miserábles"
Charles: Domorodec
Frackenpohl: Refrén
z "Pop suite"
Stevens: ManhattanMiraphone Tuba Quartett

Philippe Wendling - eufonium
Patrick Couttet - eufonium
Philippe Gallet - F tuba
Olivier Galmant - C tuba
Místo konání: Besední dům
 
6. 10. 2001, sobota 14.30
Obnov svou sílu, lásko
věčné téma v hudbě, zpěvu a v sonetech Williama Shakespeara

Britten: Overture
za Suity op. 83 pro harfu
Shakespeare: sonet 23 Tak jako špatný herec
Eben: Krásné jaro přišlo k nám z cyklu "Písně k loutně"
Shakespeare: sonet 8 Sám hudba jsi
sonet 21 Já nejsem básník
sonet 56 Obnov svou sílu, lásko
sonet 18 Mám srovnávat tě
Tailleferre: Allegretto z harfové sonáty
Shakespeare: sonet 24 Jak mistr rytec
sonet 25 Ať všichni miláčkové
sonet 26 Pane mé lásky
sonet 27 Když utrmácen každodenní poutí
sonet 28 Jak najít klid
sonet 29 Když zrazen štěstěnou
Eben: Písně k loutně
Shakespeare: sonet 49 Až přijde čas
sonet 148 Láska mi oči tolik pobloudila
Tailleferre: Perpetuum mobile z harfové sonáty


anglický anonym: Liberamente
Shakespeare: sonet 153 Odložil Amor pochodeň
sonet 54 Oč krásnější nám krása připadá
sonet 51 Má láska omluví snad mého koně
sonet 53 Z čeho jsi stvořen
Morley: Byl to milovník
píseň na Shakespearův text
Ač vzdálen radosti
Shakespeare: sonet 147 Má láska je jak horečka
pilkington: Odpočiňte, sladké nymfy
Campian: Zimní noci se teď dlouží
Shakespeare: sonet 64 Když vidím, jak svou rukou
sonet 65 Když kámen, kov i moře
sonet 66 Znaven tím vším
Britten: Nokturno ze Suity op. 83 pro harfu
Shakespeare: sonet 68 To z jeho tváře
Eben: Neposílej zprávy z cyklu "Písně milostné"
Shakespeare: sonet 76 Proč se můj verš
Eben: Noci milá z cyklu "Písně milostné"
Shakespeare: sonet 52 Jak boháč jsem
Eben: Balada z cyklu "Písně milostné"
Shakespeare: sonet 56 Obnov svou sílu, lásko
anglický anonym: Liberamente pro harfu
Taťjána Medvecká - recitace
Ondřej Kepka - recitace

Kateřina Englichová - harfa
Martin Matoušek - baryton

režie Hana Kofránková
Místo konání: Zámek Litomyšl
 
6. 10. 2001, sobota 20.00
Verdi: RekviemStátní filharmonie Brno
Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Lada Biriucov - soprán
Yvona Škvárová - mezzosoprán
Peter Dvorský - tenor
Richard Novák - bas

dirigent Ondrej Lenárd
Místo konání: Janáčkovo divadlo
© Petr Tejkal 2005