40. Moravský podzim


Statutární město Brno
pod záštitou
Přemysla Sobotky, předsedy Senátu Parlamentu České republiky
Pavla Dostála, ministra kultury České republiky,
Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje,
Richarda Svobody, primátora statutárního města Brna,

pořádá


40. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL BRNO

MORAVSKÝ PODZIM

21. 9. – 8. 10. 2005

na téma

Vox populi - Hlas lidu

Jubilejní čtyřicátý ročník MORAVSKÉHO PODZIMU chce zachytit ohlasy, jež zanechaly ve skladbách posledních století tak či onak inspirace lidovou hudbou. Připomeňme si, že barokní skladatelé na jedné straně občas usilovali pobavit své urozené posluchače citacemi nebo napodobením "sprosté" lidové muziky, na druhé však umisťovali do svých suit vysoce stylizované, původně lidové tance hned z několika evropských zemí. Vídeňský klasicismus se svou melodikou velice přiblížil dobové lidové hudbě a také jejími zvukovými (dudácká prodleva) a tanečními prvky plnil své symfonie. Nerad to však přiznával výslovně; tím svěžeji působí ruská témata ve skladbách Beethovenových, ve třech smyčcových kvartetech op. 59 nebo v Deváté symfonii.
V devatenáctém století se konstituovaly moderní národy a romantismus se mocně podílel na zrodu a růstu národního cítění; romantické objevy domácího hudebního folkloru a vášnivé debaty o jeho roli v artificiální hudbě daly vzniknout "národním školám". V rakouské (vídeňské) hudbě, jež měla na počátku století v hudební Evropě dominantní postavení, směřuje tento vývoj od Schubertova zužitkování vídeňského městského folkloru přes Brahmsovo zaujetí německou lidovou písní (četné sborové úpravy) a maďarskou lidovou instrumentální hudbou (ve svrchované kázni jeho skladeb jsou její prvky zvlášť nápadné) až po lidovou naivitu, tak účinnou v přesložité struktuře skladeb Mahlerových. K tomuto proudu postupně přibývaly národní školy etnik slovanských, skandinávských a románských, jejichž vůdčí představitelé úspěšně usilovali o národní identitu své hudby na jedné straně a o její rovnocenné zapojení do světového (rozuměj evropského) kontextu na druhé.
Romantický respekt k lidovému projevu jako zdroji umělecké tvůrčí činnosti vedl ovšem k aktivitám sběratelským a k novému zhodnocování folklorního materiálu. Právě to pak rozhodujícím způsobem utvářelo projev největších osobností hudební moderny na prahu a v prvé půli dvacátého století: Janáčkovy, Stravinského, Bartókovy, Hindemithovy, Honeggerovy, Respighiho, Martinů a dalších – zvlášť vybraným způsobem těží z folklorního materiálu oba velcí představitelé francouzského hudebního impresionismu. Opírajíce se o identitu lidového hudebního dědictví vlastních zemí přistupují pak do tohoto mnohohlasého souzvuku tvůrci z celého světa, především ze Spojených států (Barber, Copland), jihoamerických oblastí (Villa-Lobos, Ginastera, Piazzolla) nebo z Japonska (Takemitsu), a odkazují tak označení evropská hudba historii.
Uvedená jména a údaje nepředstavují žádný souhrnný výčet; jde jen o příklady nejvýraznějších jevů z oblasti, jež je tematickým předmětem MORAVSKÉHO PODZIMU ´05. Jeho dramaturgie chce zdůrazněním těchto souvislostí v jednotlivých pořadech posluchači připomenout, že představa toho, odkud přichází poselství, jemuž právě naslouchá, je důležité pro vědomí jeho vlastní identity.

Jiří Beneš, dramaturg

 
21.9.2005, Besední dům, 17.00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍDECHOVÁ SKUPINA JANA SLABÁKA
Martin Jakubíček – varhany
JANÁČEK: Fanfáry ze Sinfonietty
Postludium z Glagolské mše
M. IŠTVAN: Festivalová fanfára
Slovenská filharmonie, Bratislavský chlapčenský sbor, Lada Biriucov
Místo konání: Besední dům
 
21.9.2005, Janáčkovo divadlo, 20.00 hod.
ZAHAJOVACÍ KONCERTPOD ZÁŠTITOU ASOCIACE HUDEBNÍCH FESTIVALŮ ČR
SLOVENSKÁ FILHARMONIE
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
sbormistr Blanka Juhaňáková
Bratislavský detský sbor
sbormistr Elena Šarayová-Kováčová
Lada Biriucov – soprán
Christopher Gillett – tenor
Leslie John Flanagan – baryton
dirigent Paul Kildea
BRITTEN: Válečné rekviem
Slovenský filharmonický sbor, Bratislavský chlapčenský sbor, Biriucov Lada
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
22.9.2005, Konvent milosrdných bratří, 19.30 hod.
ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉumělecký vedoucí Ivan Matyáš
Artem Chirkov – kontrabas


Purcel: Usoužená nevinnost
Vaňhal: Kontrabasový koncert
Biber: Serenáda s ponocným
Britten: Prostá symfonie
Bartók: Rumunské lidové tanceFOTO ČKS a Chirkov
Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
23.9.2005, Janáčkovo divadlo, 19.30 hod.
STÁTNÍ FILHARMONIE BRNOStefan Vladar – klavír
dirigent Petr Altrichter
BLATNÝ: Erbeniáda
GRIEG: Klavírní koncert a-moll
ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 6 „Patetická“
Státní filharmonie Brno, Stefan Vladar, Petr Altrichter
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
24.9.2005, Konvent milosrdných bratří, 15.00 hod.
KONCERT LAUREÁTŮMezinárodní interpretační soutěže – obor tuba
Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
24.9.2005, Besední dům, 19.30 hod.
KING´S SINGERSmoteta a madrigaly anglické renesance
KREEK: Čtyři estonské žalmy
písně francouzské renesance
LIGETI: Čtyři nesmyslné madrigaly
vokální aranžmá populární hudby
King Singers
Místo konání: Besední dům
 
25.9.2005, Besední dům, 19.30 hod.
CIMBÁL A PÍSNĚZuzana Lapčíková – cimbál
JAZZOVÉ TRIO EMILA VIKLICKÉHO
Q VOX
Miroslav Minks – housle
Zuzana Lapčíková
Místo konání: Besední dům
 
26.9.2005, konvent Milosrdných bratří 19.30 hod.
EPOQUE KVARETMOZART: Smyčcový kvartet G-dur KV 156
DVOŘÁK: Smyčcový kvartet As-dur
NELSON: Stolen moments
WAJSAR: Tuitytuityutyu suita
RODGERS/KUČERA: My funny Valentine
METHENY: Jaco
COREA: Senor Mouse
Epoque kvartet
Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
27.9.2005, Janáčkovo divadlo, 19.30 hod.
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICOdirigent Enrique Barrios
RIMSKIJ-KORSAKOV: Španělské capriccio
RAVEL: Španělská rapsodie
FALLA: Třírohý klobouk, suita č. 2
CHÁVEZ: Indiánská symfonie
REVUELTAS: Noc Mayů
Enrique Barrios
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
28.9.2005, Janáčkovo divadlo, 19.30 hod.
ZATANČIT SENSLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV
hudba Štefan Molota
režie Marek Ťapák
Sen, hudebně-taneční scénický program
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
29.9.2005, Konvent Milosrdných bratří, 19.30 hod.
VEČER S AKORDEONEMJAROMÍR ZÁMEČNÍK – akordeon
MÁCHA: Preludium – Aria – Toccata
ZOLOTARJOV: Klášter Ferapontiu
KUSJAKOV: Sonáta č. 4
FIALA: Toccata burletta
BENTZON: V zoo
ELLINGTON: Parafráze na "Karavan"
PIAZZOLLA: Bandoneon, Sentido unico
DĚRBENKO: Malá suita
Jaromír Zámečník
Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
30.9.2005, Městské divadlo Brno, 19.30 hod.
ORCHESTRE DE BRETAGNETzimon Barto – klavír
dirigent Lawrence Foster
BIZET: Kráska z Perthu, cikánské scény
SAINT-SAËNS: Klavírní koncert č. 2
BIZET: Carmen, výběr ze suit
SAINT-SAËNS: Symfonie č. 2
Tzimon Barto, Lawrence Foster
Místo konání: Městské divadlo Brno - Hudební scéna
 
1.10.2005, Besední dům, 19.30 hod.
ANDRÁS SCHIFFA HRAJE HAYDNAklavírní recitál
HAYDN: Capriccio „Acht Sauschneider“
Sonáty č. 53, 33 a 62
Fantazie C-dur
Variace f-moll

András Schiff
Místo konání: Besední dům
 
2.10.2005, Eliščina jeskyně, 19.00 hod.
ZPÍVÁNÍ V JESKYNIČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO (komorní sbor)
sbormistr a dirigent Petr Fiala
Eva Daňhelová – soprán
Jana Ehrenbergerová – alt
Petr Julíček – tenor
Miriam Zuziaková – varhany
Gallus: Lamentace
Mozart: Ave verum, Laudate Dominum
Bruckner: Duchovní moteta (výběr)
Ave Maria I., Afferentur regi, Ave Maria II., Pange linqua
Locus iste, Tota pulchra, Os justi
Copland: Help us, o Lord
Messiaen: O sacrum convivium
Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala
Místo konání: Eliščina jeskyně - Moravský kras
 
3.10.2005, Konvent Milosrdných bratří, 19.30 hod.
PÓDIUM NOVÝCH TALENTŮLukáš Novotný – housle
Pavla Bartoníková – harfa
Petr Hojač – trubka
BACH: Adagio a fuga ze sonáty C-dur pro housle sólo
SARASATE: Fantazie Carmen pro housle a klavír
FRANCK: Suita pro harfu
TOURNIER: Ráno (pro harfu)
MARTINŮ: Sonatina pro trubku a klavír
CLARKE: Začátečník (pro trubku a klavír)
Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
4.10.2005, Konvent Milosrdných bratří, 19.30 hod.
CHVÁLA BICÍCHTomáš Ondrůšek – perkuse
LACHENMANN: Interiér I
ONDRŮŠEK: Gamelán
MIYOSHI: Konverzace
ONDRŮŠEK: Struktury
RZEWSKI: To the Earth
ONDRŮŠEK: Metamorfózy
MIKI: Čas
ONDRŮŠEK: Tahiti Baraban
XENAKIS: Psappha
Tomáš Ondrůšek
Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
5.10.2005, Janáčkovo divadlo, 19.30 hod.
VARŠAVSKÁ FILHARMONIELukáš Vondráček – klavír
dirigent Antoni Wit
ČAJKOVSKIJ: Klavírní koncert b-moll
BRAHMS: Symfonie č. 1 c-moll
Warsaw Philharmonic, Lukáš Vondráček
Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
6.10.2005, Konvent Milosrdných bratří, 19.30 hod.
ŠKAMPOVO KVARTETOBEETHOVEN: Smyčcový kvartet F-dur op. 59/1
SMETANA: Smyčcový kvartet č. 2
SUK: Meditace na staročeský chorál „Sv. Václave“
Škampovo kvarteto
Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
7.10.2005, Besední dům, 19.30 hod.
VARHANY A TRUBKAAleš Bárta – varhany
Jaroslav Halíř – trubka
BACH: Preludium a fuga G-dur BWV 541
STÖLZEL: Koncert c-moll pro trubku a varhany
REGER: Varhanní sonáta č.2
TOMASI: Svatý týden a Cuzco pro trubku a varhany
FRANCK: Chorál č.2 pro varhany
HAKIM: Sonáta pro trubku a varhany
Aleš Bárta, Jaroslav Halíř
Místo konání: Besední dům
 
8.10.2005, Janáčkovo divadlo, 19.30 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERTPOD ZÁŠTITOU EVROPSKÉ ASOCIACE FESTIVALŮ
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
sbormistr Petr Fiala
Tatiana Teslia – soprán
Richard Samek – tenor
Igor Gavrilov – baryton
dirigent Leoš Svárovský
RACHMANINOV: Zvony, kantáta op. 35
DVOŘÁK: Slovanská rapsodie D-dur
JANÁČEK: Sinfonietta
Petr Fiala, Tatiana Teslia, Richard Samek, Igor Gavrilov, Leoš Svárovský, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Český filharmonický sbor Brno
Místo konání: Janáčkovo divadlo
© Petr Tejkal 2005