43. Mezinárodní hudební festival Brno
Moravský podzim

22. září – 4. října 2008

na téma Hudba vášně a vzdoru (Leoš Janáček)
Musica ardoris et contumaciae

Festival pořádá statutární město Brno
pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR
Přemysla Sobotky

ministra kultury ČR Václava Jehličky
a primátora statutárního města Brna
Romana Onderky.
Finanční podporu poskytly
Ministerstvo kultury ČR,
Jihomoravský kraj
a Nadace Leoše Janáčka.

    

Třináct koncertů proběhne letos od 22. září do 4. října jako třiačtyřicátý ročník tematického festivalu Moravský podzim. Jako ve všech předchozích letech s letopočtem končícím osmičkou se jeho námět týká Leoše Janáčka, tentokrát dvou výrazových poloh, totiž vášně a vzdoru, které v jeho díle převládají, určujíce stále zřetelněji volbu námětů, výběr a užití skladebných prostředků a celkový tvar skladeb. Není pochyb, že svou hudbou dával Janáček od počátku průchod hnutím svého vášnivého nitra a vymezoval se tak vzdorně vůči svému okolí; podivuhodné poslední tvůrčí údobí, kdy vznikla většina jeho nejvýznamnějších skladeb, živilo neuvěřitelně vášnivé milostné vzplanutí, jímž se rozhodl otevřeně vzdorovat společenské konvenci – a právě z tohoto svého postoje vyvodit přesvědčivý étos, jenž promlouvá ze závěrů jeho skladeb jako poselství.

Dramaturgie festivalu si položila za úkol umístit do každého pořadu Janáčkovu skladbu a najít v koncertním repertoáru díla, která jejímu obsahu odpovídají ve výše zmíněném smyslu. V pořadech pěti symfonických or-chestrů (Filharmonie Brno, FOKu, Symfonického or-chestru Českého rozhlasu, Barokního orchestru Elbi-polis a Brucknerova orchestru z Lince) je to Agnus Dei z Beethovenovy Slavnostní mše a (jinak zase) Bachova Velká mše jako protějšek Janáčkovy Glagolské, houslové koncerty Bruchův a Šostakovičův, Mahlerova Čtvrtá symfonie nebo Kabeláčovo Mystérium času; dvě komorní filharmonie (ruská z Petrohradu, Allegro vivo z Rakouska) přednesou například Čajkovského Pátou symfonii nebo Bruchův Houslový koncert, na jediném kvartetním večeru zazní Mendelssohnův kvartet, na dvou klavírních recitálech pak  Brahmsova dvouklavírní Sonáta f-moll a rebelská díla Rachmaninovova. Nejmladším příspěvkem do této dramaturgie je opera Macbeth brněnského Michala Košuta.

 
Pondělí 22. září 2008, Nová radnice, 17.00

Slavnostní zahájení

dechová skupina Jana Slabáka

Varia kvintet

Janáček: fanfáry ze Sinfonietty

Janáček: Mládí, 1. věta Allegro, 3. věta „Pochod modráčků“

Ištvan: Festivalová fanfára
Místo konání: Nová radnice
 
Pondělí 22. září 2008, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, 20.00

Zahajovací koncert

Filharmonie Brno

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Eva Dřízgová-Jirušová – soprán

Karla Bytnarová – alt

Petr Levíček – tenor

Peter Mikuláš – bas

Martin Jakubíček – varhany

dirigent Petr Altrichter

Beethoven: Agnus Dei ze Slavnostní mše

Janáček: Glagolská mše


Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
 
Úterý 23. září 2008, Besední dům, 19.30

klavírní recitál Igora Ardaševa

Schubert: Téma s variacemi D 935

                 Fantazie C dur, op. 15 „Poutník“

Janáček: Fugy g moll, a moll, A dur

Rachmaninov: Preludia č. 2, 3, 4, 5, 7, op. 23

                        Sonáta č. 2 b moll, op. 36

Místo konání: Besední dům
 
Středa 24. září 2008, Janáčkovo divadlo, 19.30

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK

Sergej Nakarjakov – trubka

Olga Jelínková – soprán

dirigent Jiří Kout

Janáček: suita z opery Liška Bystrouška

Arutunian: Koncert pro trubku a orchestr As dur

Mahler: Symfonie č. 4 G dur

Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
Čtvrtek 25. září 2008, Besední dům, 19.30

klavírní duo Irina Silivanova a Maxim Puryžinskij

Janáček: Žárlivost (pro čtyři ruce)

Brahms: Sonáta f moll

Saint-Saëns: Variace na Beethovenovo téma

Rachmaninov: Suita č. 2

Místo konání: Besední dům
 
Pátek 26. září 2008, Stadion, 19.30

Ruská komorní filharmonie St. Petersburg

Josef Špaček – housle

dirigent Jurij Gilbo

Janáček: Adagio

Bruch: Houslový koncert č. 1 g moll

Čajkovskij: Symfonie č. 5 e moll op. 64

Místo konání: sál Stadionu
 
Sobota 27. září 2008, Konvent milosrdných bratří, 19.30

Trio Antonína Dvořáka

Rubinštejn: Klavírní trio f moll

Saint-Saëns: Klavírní trio B dur, op. 52

Dvořák: Klavírní trio č. 2 g moll, op. 26

Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
Neděle 28. září 2008, Janáčkovo divadlo, 19.30

Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Michaela Fukačová – violoncello

dirigent Vladimír Válek

Janáček: Suita z opery Z mrtvého domu

Kabeláč: Mysterium času

Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104

Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
Pondělí 29. září 2008, Reduta, 20.00

MACBETH

hudební drama MICHALA KOŠUTA

podle Williama Shakespeara

koncertně scénické provedení

Aleš Procházka – Macbeth

Lucie Slepánková – Lady Macbeth

Alexander Müller – Macduff

Hana Kopřivová Šumpíková – Lady Macduff

Jan Šťáva – Král Duncan

Marek Olbrzymek – Malcolm

Vladimír Richter – Sluha

Tomáš Krejčí – Banquo

Jan Mikušek – tři čarodějnice (ze záznamu)

choreografická spolupráce Vladimíra Kartouzová

tančí Hana Kachlíková, Ondřej Hajný a Petr Németh

realizace kostýmů Miroslava Matulová

ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ (ze záznamu)

umělecký vedoucí Ivan Matyáš

nahráno ve studiu Pivox, zvuk F. Nečas a J. Klement

dirigent Stanislav Kummer

scénická instalace a kostýmy Rocc

Místo konání: Reduta
 
Úterý 30. září 2008, Besední dům, 19.30

komorní orchestr Allegro Vivo

Karel Hofmann – lesní roh
(laureát Mezinárodní interpretační soutěže)

dirigent Bijan Khadem-Missagh

Bartók: Divertimento pro smyčce

Rosetti: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 Es dur

Janáček: Suita pro smyčce

Haydn: Symfonie č. 49 f moll „La passione“

Místo konání: Besední dům
 
Čtvrtek 2. října 2008, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, 19.30

                       Barokní orchestr Elbipolis

                       Sbor festivalu Schleswig-Holstein

Hana Friedová – soprán

Lucia Duchoňová – mezzosoprán

Natalina Brzezinska – alt

Benjamin Bruns – tenor

Dominik Königer – bas

Jaroslaw Mielniczuk – bas

dirigent Rolf Beck

                        J. S. Bach: Mše h moll


Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
 
Pátek 3. října 2008, Konvent milosrdných bratří, 19.30

Aviv Quartet

Janáček: Smyčcový kvartet č. 1

Mendelssohn: Smyčcový kvartet č. 6 f moll, op. 80

Beethoven: Smyčcový kvartet č. 1 f dur, op. 59, „Razumovský“

Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
Sobota 4. října 2008, Janáčkovo divadlo, 20.00

Závěrečný koncert

Bruckner Orchester Linz

Sophia Jaffé – housle

dirigent Dennis Russell Davies

Wagner: předehra k opeře Tristan a Isolda

Šostakovič: Koncert pro housle a orchestr cis moll

Janáček: Sinfonietta


Místo konání: Janáčkovo divadlo

Partneři

  • OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
  • PARTNER KONCERTU
  • MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
  • OFICIÁLNÍ AUTOMOBIL
© Petr Tejkal 2005