44. Mezinárodní hudební festival Brno
Moravský podzim

2. – 16. října 2009

Variace na téma Bohuslava Martinů

Festival pořádá statutární město Brno
pod záštitou prezidenta České republiky
Václava Klause

a
primátora statutárního města Brna
Romana Onderky

Finanční podporu poskytly
Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj
a Nadace Leoše Janáčka


Určujícím prvkem dramaturgie festivalu Moravský podzim 2009 je 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů (8.12.1890 Polička - 28.8. 1959 Liestal / Švýcarsko). Jedná se svým způsobem o sebereflexi vlastní festivalové historie – již první ročník byl v roce 1966 věnován hudbě tohoto českého skladatele světového renomé a Brno se k němu opět přihlásilo v roce 1990, kdy se obdivuhodně propojilo sté výročí skladatelova narození s návratem demokratických poměrů do Československa. V roce 2009 si ale připomeneme i další významná jubilea velkých světových skladatelů, šťastně provázaných
s hlavním tématem celého ročníku, zejména 200. výročí úmrtí Josepha Haydna, jehož neokázale rafinované kompoziční postupy Martinů nesmírně obdivoval, 200. výročí narození Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, s nímž Martinů spojuje láska k italské kultuře a také 110. výročí narození Francise Poulenca, se kterým Martinů v Paříži 20.-30. let 20. století sdílel lásku k jazzu a neoklasicismu.Tento ročník se zaměří také na skladatele, které s Bohuslavem Martinů spojoval vztah žáka a učitele (Vítězslava Kaprálová a Jan Novák coby dva významní moravští žáci) a částečně i na hudbu autorů spjatých s Brnem a s moravskou kulturou (Miloslav Ištvan a Vít Zouhar). Jako celek chce dramaturgie Moravského podzimu oslovit široké spektrum posluchačů, kteří rádi objevují skryté souvislosti mezi současností a hudbou minulých staletí.

Aleš Březina

 
pátek 2. října 2009, 17.00
Nová radnice

Slavnostní zahájení

dechová skupina Jana Slabáka

žáci ZUŠ Orchidea

Janáček: fanfáry ze Sinfonietty

Martinů: Pastorely ze Stowe, H. 335

Ištvan: Festivalová fanfára

Místo konání: Nová radnice
 
pátek 2. října 2009, 20.00
Janáčkovo divadlo

Stuttgarter Philharmoniker

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Alexandra Petersamer – mezzosoprán

Hans-Jürgen Schöpflintenor

Roman Trekel – baryton

dirigent Gabriel Feltz

Mendelssohn-Bartholdy: Pohádka o krásné Meluzíně, op. 32

Martinů: Symfonie č. 6 „Symfonické fantazie“, H. 343

Mendelssohn-Bartholdy: První Valpuržina noc, op. 60


Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
sobota 3. října 2009, 19.30
Konvent Milosrdných bratří

Guarneri trio Praha

 

Haydn: Klavírní trio G dur, Hob. XV: 25

Suk: Elegie, op. 23

Martinů: Klavírní trio č. 3 C dur, H. 332

Mendelssohn-Bartholdy: Klavírní trio č. 1 d moll, op. 49


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
neděle 4. října 2009, 19.00
Reduta

Martinů: Ženitba

Světová premiéra scénického provedení opery
v původním anglickém znění


režie, scéna a kostýmy Pamela Howard
Podkoljosin – Jakub Tolaš
Štěpán / Ivan – Ladislav Mlejnek
Fjokla Ivanovna – Jitka Zerhauová
Kočkarjov – Petr Levíček
Agafja – Tereza Merklová
Arina – Adriana Hlavsová
Duňaška – student JAMU
Anučkin – Tomáš Krejčiřík
Ževakin – Zoltán Korda
Orchestr Janáčkovy opery NDB
dirigent Jakub Klecker 

Inscenace vznikla ve spolupráci s Národním divadlem Brno

 

 více informací

 


Místo konání: Reduta
 
pondělí 5. října 2009, 19.30
KC Semilasso
Gustav Brom Big Band
 
dirigent Vlado Valovič
průvodní slovo Max Wittmann
 
Výběr ze skladeb B. Martinů, J. Ježka, G. Gerschwina,
B. Goodmana a dalších

Místo konání: Semilasso
 
úterý 6. října 2009, 19.30
Besední dům

Aleš Bárta – varhany

Michiyo Keiko – soprán
 
Mácha: Svatební toccata pro varhany
Dvořák: Tři duchovní zpěvy, op. 19b
            Preludia a fugy, B 302 (výběr)
            Preludium D dur č.1
            Fuga D dur č. 7
Dvořák: Svatební košile, op. 69, B 135 –
            árie „Maria Panno, při mně stůj“
Dvořák: Preludia a fugy, B 302 (výběr)
            Preludium G dur č. 2
            Fuga g moll č. 8
Dvořák: Svatá Ludmila, op. 71, B 144 –
            árie „Ó dovol, abych zlíbat směla Tvých nohou prach“
Martinů: Hry o Marii, H 236, árie Mariken, árie Paskaliny
            Vigilie pro varhany, H. 382
Čtyři japonské písně: Hakone Hačiri
            Kóžó no cuki
            Ukolébavka
            Narayama
Sakai: Fantazie na „Sakura sakura“ pro varhany, op. 58
Janáček: Zdrávas Maria pro soprán a varhany
Janáček: Postludium z Glagolské mše pro varhany
 
Koncert se koná za laskavé podpory manželů Miroslavy a Zdeňka Jeřábkových
 


Místo konání: Besední dům
 
středa 7. října 2009, 19.00
Janáčkovo divadlo

Česká filharmonie

Daniel Wiesner – klavír

dirigent Zdeněk Mácal

Brahms: Tragická předehra d moll, op. 81

Martinů: Invence, H. 234

Brahms: Symfonie č. 2 D dur, op. 73


Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
čtvrtek 8. října 2009, 19.30
Besední dům

Duo Ardašev


Jan Novák: Variace na téma Bohuslava Martinů

Martinů: Tři české tance pro 2 klavíry, H. 324
Vít Zouhar: Drásnění
Tailleferre: Jeux en plein air
Poulenc: Sonáta pro klavír na čtyři ruce
Stravinskij: Petruška – verze pro 2 klavíry


Místo konání: Besední dům
 
pátek 9. října 2009, 19.30
Konvent Milosrdných bratří

Martin Kasík – klavír

 

Mendelssohn-Bartholdy: Písně beze slov (výběr)

Chopin: Mazurky, op. 24

Chopin: Scherzo č. 2 b moll, op. 31

Kaprálová: Dubnová preludia, op. 13

Martinů: Etudy a polky, H. 308 (výběr)

Martinů: Tři české tance, H. 154


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
sobota 10. října 2009, 19.00
Janáčkovo divadlo

Wiener Symphoniker

Sol Gabetta – violoncello

dirigent Leonard Slatkin

Ives: Nezodpovězená otázka

Šostakovič: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 g moll, op. 126

Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Z Nového světa"

 


Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
neděle 11. října 2009, 19:30
Konvent Milosrdných bratří

Koncert laureátů soutěže Concertino Praga 

 

Karolína Smutná – flétna

Matouš Michal – housle

Šimon Michal – housle

klavírní doprovod Inna Aslamasová

 

Bozza: Image pro sólovou flétnu
Prokofjev: Sonáta pro dvoje housle C dur, op. 56
Reinecke:Sonáta pro flétnu a klavír "Undine", op. 167
Martinů: Scherzo se Sextetu pro klavír a dechové nástroje, H. 174
Martinů: Snadné etudy pro dvoje housle, H. 191 (výběr)

Martin: Balada pro flétnu a klavír
Ysaÿe: Sonáta pro dvoje housle a moll


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
pondělí 12. října 2009, 19.30
Konvent Milosrdných bratří

Kvarteto Martinů

 

Pierre-Henri Xuereb – viola

 

Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový kvartet e moll op. 44, č. 2

Martinů: Smyčcový kvintet, H. 164

Martinů: Smyčcový kvartet č. 5 g moll, H. 268


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
úterý 13. října 2009, 19.30
Besední dům

European Union Chamber Orchestra

dirigent Mathias Wollong

Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie pro smyčce č. XII g moll 

Martinů: Sinfonia concertante č. 2, H. 322

Dvořák: Valčíky, op. 54

Haydn: Symfonie c moll, Hob. I: 52

 


Místo konání: Besední dům
 
středa 14. října 2009, 19.30
Besední dům

I virtuosi Italiani

Massimo Mercelli – flétna

umělecký vedoucí Alberto Martini

Martinů: Smyčcový sextet, H. 224
Boccherini: Symfonie D dur č. 1, G 490
Morricone: Filmová hudba pro flétnu a smyčce
Respighi: Dávné tance a árie, suita č. 3
Rota: Koncert pro smyčce

 


Místo konání: Besední dům
 
čtvrtek 15. října 2009, 19.30
Konvent Milosrdných bratří

Schubert Ensemble

Mendelssohn-Bartholdy: Klavírní kvartet č. 2 f moll, op. 2

Novák-Zemek: Marian Variations pro klavírní kvarteto

Hellawell: The Building of Curves pro klavírní kvarteto

Martinů: Klavírní kvartet, H. 287


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
pátek 16. října 2009, 19.30
Janáčkovo divadlo

Závěrečný koncert

Věnováno památce spoluzakladatele MHFB
prof. PhDr. Rudolfa Pečmana, DrSc.

Filharmonie Brno

Ivo Kahánek – klavír

dirigent Jakub Klecker

Mendelssohn-Bartholdy: Klid moře a šťastná plavba, op. 27

Martinů: Balada (Vila na moři), H. 97 – světová premiéra

Martinů: Koncert pro klavír č. 5, H. 366

Martinů: Sen o minulosti, H. 124

Debussy: Moře, L 109


Místo konání: Janáčkovo divadlo

Partneři

  • OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
  • PARTNER KONCERTU
  • MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
  • OFICIÁLNÍ AUTOMOBIL
© Petr Tejkal 2005