45. Mezinárodní hudební festival Brno
Moravský podzim

1.–14. října 2010

de_kadence

Festival pořádá statutární město Brno
pod záštitou primátora statutárního města Brna
Romana Onderky.
 

Finanční podporu poskytly
Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj 
a Nadace Leoše Janáčka.


Prapodivná hudba zní z těla mršiny, jak napsal v roce 1857 Charles Baudelaire, ale jaká hudba zní z našeho světa? Neustálý rozpor mezi hudbou, která se již stala součástí a obrazem společnosti, a hudbou, která hledá nové cesty, bourá ustálené představy a nabízí jiná východiska. Na jedné straně úpadek a znechucení nad stávajícím stereotypem, bulvárnost, vulgárnost, narcisismus, mor-bidita, mysticismus, na straně druhé poznávání nových světů, tendencí a mnohdy nečekaných souvislostí.

Naše dramaturgie 45. ročníku festivalu Moravský podzim se snaží nacházet analogie, souvislosti, fenomény a tendence, které naplňují prostor mezi odsouzením starého a přijetím nového, odvržením konvenčního a etablováním nekonvenčního. Ptáme se po míře přijatelnosti, tolerance, nezávislosti i komerce. Pokládáme otázky a přiznáváme, že mnohdy necháváme odpověď na vás posluchačích.

Co vlastně tedy hledáme, je to chorobná duše, brána pekelná, krutá Salome, či vyhrocená manýra, tak charakteristická pro konečné fáze nejrůznějších epoch? Je to skutečný úpadek hodnot, bourání tabu a společenských konvencí, nebo naopak etablování něčeho nového? Nemůžeme právě v tomto neustálém rozporu, v této prapodivnosti sledovat důležitou hodnotu pro vývoj, očistu a proměnu umělecké tvorby? Jak daleko a zároveň jak blízko k sobě má vrcholný Schumann a raný Mahler a do jaké míry naše představy o konci romantismu doplní jediná symfonie Griegova na zahajovacím koncertě? Jak souvisí valčík, groteskní tanec kostlivců, s představami o konci fyzického světa v podání vynikajících klavíristů? Jaké jsou pohnutky tragičnosti Schuberta a Faurého? Jaké „setkání“ se nabízí mezi Haydnem, Haasem, Milhaudem a Ederem? Jak se snoubí tři vyhrocené podoby německé hudby, racionální Brahms, expresivní Schönberg a filozofující Rihm v podání famózního sextetu? Jsme tolerantní k jiným světům, pochopíme Novákovu inspiraci v anglické pověsti, Dormanovo okouzlení mimo-evropskou hudbou a Skrjabinův vnitřní svět? Jaké jsou paralely mezi klasicismem, romantismem a hudbou druhé poloviny 20. století, mezi Haydnem a Schnittkem, Smetanou a Balakauskasem, co vlastně víme o litevské hudbě? Je úpadkem inspirace taneční hudbou, lidovou kulturou, či pohádkou pro děti? Může se skladatel inspirovat bílým obrazem? Je možné představit vrcholné oratorní dílo Honeggerovo o nešťastném osudu Jany z Arku jako fascinující a strhující podívanou? Nebývá genialita spojována s výstředností a není to mnohdy prapodivné?

Viktor Pantůček

 
pátek 1. října 2010
Nová radnice, 17.00

Slavnostní zahájení

dechová skupina Jana Slabáka
Klarinetový soubor ZUŠ Jaroslava Kvapila


Leoš Janáček: fanfáry ze Sinfonietty
Francis Poulenc: Sonáta pro 2 klarinety – 1. věta
Ferenc Farkas: Obrázky z Maďarska
George Gershwin: Oh. Lady Be Good!
Miloslav Ištvan: Festivalová fanfára

Místo konání: Nová radnice
 
pátek 1. října 2010
Janáčkovo divadlo, 20.00

Düsseldorfer Symphoniker

Herbert Schuch – klavír
dirigent Andrey Boreyko

Schumann: Snění (arr. Trojahn)
Schumann: Klavírní koncert a moll, op. 54
Mahler: Blumine
Grieg: Symfonie c mollKoncert se koná za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti 

 


Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
sobota 2. října 2010
Koncertní sál HF JAMU, 19.30

Koncert laureátů
15. Mezinárodní interpretační soutěže
v oboru tuba


Místo konání: Aula JAMU
 
neděle 3. října 2010
Besední dům, 19.30

Klavírní duo De Stefano

Francesco a Vincenzo De Stefano

Ravel: La Valse (verze pro 2 klavíry)
Saint-Saëns: Tanec kostlivců, op. 40
Messiaen: Visions de l'Amen


Místo konání: Besední dům
 
pondělí 4. října 2010
Janáčkovo divadlo, 19.30

Wiener Sängerknaben
 

Chorus Viennensis
sbormistr Raoul Gehringer
Camerata Schulz


dirigent Gerald Wirth


Mozart: Sancta Maria, mater Dei (KV 273)
            Sub tuum praesidium (KV 198)  
            Ave verum corpus (KV 618)
Schubert: Symfonie č. 5 B dur
Fauré: Requiem d moll, op. 48

 

Partner Wiener Sängerknaben

 


Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
úterý 5. října 2010
Konvent Milosrdných bratří, 19.30

Afflatus Quintet

Haydn: Divertimento B dur (Hob.II:46)
Haas: Dechový kvintet op. 10
Milhaud: La cheminée du Roi René, kvintet op. 205
Eder: Kvintet č. 3, op. 91 „Setkání“


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
středa 6. října 2010
Besední dům, 19.30

Arditti Quartet

Isabel Charisius – viola
Valentin Erben – violoncello

Rihm: Grave (in memoriam Thomas Kakuska)
Brahms: Smyčcový sextet č. 1 B dur, op. 18
Schönberg: Zjasněná noc, smyčcový sextet, op. 4


Místo konání: Besední dům
 
čtvrtek 7. října 2010
HaDivadlo, 19.30

Kabaret Ivan Blatný

hudba a libreto Miloš Orson Štědroň
výprava Jana Preková
režie
Jan Nebeský
v hlavní roli Karel Dobrý


Místo konání: HaDivadlo
 
pátek 8. října 2010
Janáčkovo divadlo, 19.30

Filharmonie Brno

Martin Grubinger – perkuse
dirigent Aleksandar Marković

V. Novák: Lady Godiva, předehra op. 41
Dorman: Frozen in Time (české premiéra)
Skrjabin: Božská báseň, symfonie č. 3 c moll, op. 43


Partner koncertu

 

 Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
sobota 9. října 2010
Besední dům, 19.30

Litevský komorní orchestr

Žilvinas Malikėnas – housle
Robertas Beinaris – hoboj

Haydn: Symfonie č. 26 d moll
Schnittke: Sonáta č. 1 pro housle a smyčcový orchestr
Balakauskas: Koncert pro hoboj, cembalo a orchestr
Smetana: Z mého života, smyčcový kvartet č. 1 e moll (verze pro orchestr)


Místo konání: Besední dům
 
pondělí 11. října 2010
Konvent Milosrdných bratří, 19.30

Koncert laureátů soutěže
Concertino Praga


Julie Svěcená – housle
Barbora Brabcová – klavír
klavírní doprovod Miroslav Sekera

Dvořák: Dumka a furiant op. 12
Britten: Pět valčíků
Smetana: Fantasie na české národní písně
               České tance (výběr)
Roslavec: Tři tance
Janáček: Houslová sonáta
Ravel: Tzigane
Sarasate: Introdukce a tarantella op. 43

 

 


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
úterý 12. října 2010
Dům umění města Brna, 19.30

Iva Bittová

Iva Bittová: Uspávanka (text Jan Skácel)
Joaquín Rodrigo: Nani (arr. Iva Bittová)
Iva Bittová: Kalimba
                 Nejsi
                 Entwine (text Ken Hunt)
                 Crying (text Gertrude Stein)
                 I’m I (text Gertrude Stein)
                 Víla (text Iva Bittová)
                 Snowhere (text Ken Hunt)
                 Déšť (text Karel David)
                 Věra (text Ken Hunt)
Vardapet Komitas: Sleti veterok (arr. Iva Bittová) 
Henry Purcell: Dido’s Lament (arr. Iva Bittová)


Vstupenka na koncert zahrnuje volný vstup na výstavu
v Domě umění města Brna (v den koncertu od 18:00)


Místo konání: Dům umění města Brna
 
středa 13. října 2010
Janáčkovo divadlo, 19.30

Česká filharmonie

Sophia Jaffé – housle
dirigent Leoš Svárovský

K. Slavický: Moravské taneční fantazie
Hořínka: Slova kříže, houslový koncert (světová premiéra)
Suk: Pohádka zimního večera, op. 9
Janáček: Sinfonietta


Koncert věnován památce Sira Charlese Mackerrase.


Projekt v rámci Evropského rozhlasového festivalu
With support of the Culture Programme of the European Union

Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
čtvrtek 14. října 2010
Hala Rondo, 19.30

Honegger: Jana z Arku na hranici

Janáčkova filharmonie Ostrava
Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno

sbormistr Jakub Klecker
režie Stanislav Moša
asistent režie Stanislav Slovák
scéna Jaroslav Milfajt
kostýmy Andrea Kučerová
choreografie Igor Barberič
asistent choreografie Aneta Majerová
dirigent Jakub Klecker

mluvené role:
Jana z Arku – Svetlana Slováková
Bratr Dominik – Ladislav Lakomý
zpívané role:
Panna Maria/Markéta (soprán) – Jana Doležílková
Kateřina (alt) – Kateřina Jalovcová
Herold I./Porcus (tenor) – Jozef Kundlák
Herold II. (bas) –
Jan Šťáva


Překlad Karel Kraus

Ve spolupráci s Městským divadlem Brno

 

Partner koncertu

 

 

 

 


Místo konání: Hala Rondo

Partneři

  • OFICIÁLNÍ PARTNER
  • PARTNEŘI
  • PARTNER ZAHAJOVACÍHO KONCERTU
  • PARTNER KONCERTU
  • MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
  • OFICIÁLNÍ AUTOMOBIL FESTIVALU
© Petr Tejkal 2005