46. Mezinárodní hudební festival Brno
Moravský podzim

7.–21. října 2011

 

Festival pořádá statutární město Brno
pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky,
předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha
a ministra kultury ČR Jiřího Bessera.


   


Finanční podporu poskytly Ministerstvo kultury ČR,
Jihomoravský kraj a Nadace Leoše Janáčka.


         

 

Hudba svobody a nesvobody

 

Tvůrčí svoboda hudebních skladatelů byla v historii vždy spíše ideálem než realitou. Ačkoliv umělci bývají z nejrůznějších příčin vyjímáni z vazeb společenských konvencí, platí pro ně stejné zákony a povinnosti jako pro ostatní smrtelníky. Vzhledem k tomu, že svoboda projevu je nutnou podmínkou umělecké tvorby, je jednou z nejsilnějších determinant umělecké tvorby politická situace. Věznění či emigrace jsou samozřejmými součástmi životopisů skladatelů stejně jako ostatních intelektuálů. Bylo by naivní předpokládat, že dějinný vývoj znamenal v tomto směru jakýkoliv posun. Dvacáté století nám poskytuje řadu názorných příkladů, kdy byli skladatelé nuceni vsadit svou existenci proti oficiální politice vlastního státu. Umělci působící v exilu či v internačních táborech pak v tomto ohledu tvoří samostatnou elitu.

Problém svobody můžeme vztáhnout také na celé země či národy. Nepředstavuje snad celé devatenácté století ústící do století dvacátého úsilí jednotlivých evropských národů o samostatnost a právo na sebeurčení? A nenacházíme v Evropě řadu zemí, které byly dlouhá léta okupovány vojenskými režimy jiných států? Bylo by krátkozraké domnívat se, že hudba v těchto procesech nesehrála jednu z klíčových rolí.

Řád hudby začíná tam, kde končí bezbřehá svoboda invence. Teprve z omezení se rodí nová hudba. Proto se jí obvykle nejlépe daří tam, kde je nucena překonávat překážky nejrůznějšího druhu. Hudba tak v sobě obsahuje oba póly; je spoutanou svobodou, svobodou v nesvobodě.

Již více než sto padesát let se v tvůrčích manifestech skladatelů setkáváme s pojmem osvobození hudby, později také osvobození zvuku. Co ale znamená tvůrčí svoboda? Je to volné zacházení s materiálem, překonávání etablovaného řádu či právo na umělecké sebeurčení? Má-li být hudba skutečně svobodná, musí podléhat výhradně svědomí svých tvůrců. Tak se hrou vnějších a vnitřních příčin hudba dostává do soukolí svobody a nesvobody.

Martin Flašar

 

 
pátek 7. října 2011, 17.00
Nová radnice

 

Slavnostní zahájení

 

Dechová skupina Jana Slabáka

studenti ZUŠ Jaroslava Kvapila

Jan Kraft – housle
Tomáš Kratochvíl – zpěv
Petra Novotná – klavírní spolupráce


Janáček: fanfáry ze Sinfonietty
Bach: Koncert a moll, 1. věta
Donizetti: Lucrezia Borgia – Ballata Orsinova
Ištvan: Festivalová fanfára

 

 


Místo konání: Nová radnice
 
pátek 7. října 2011, 20.00
Janáčkovo divadlo

 

Zahajovací koncert

 

Tonkünstler-Orchester Niederösterreich

Sharon Kam – klarinet
dirigent
Andrés Orozco-Estrada


Čajkovskij: Romeo a Julie, předehra
Eröd: Koncert pro klarinet a orchestr, op. 88
---
Beethoven: Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová“

 

Jméno světově proslulé klarinetistky v programu úvodního koncertu festivalu je šťastným příslibem úrovně celého ročníku; koncert, který pro ni napsal na objednávku dolnorakouského Tonkünstler-Orchestru původem maďarský skladatel Eröd, zazní v Brně poprvé, obklopen skladbami, které jsou na špici symfonického repertoáru už třetí století.

 

 

20 let partnerství měst Brna a St. Pöltenu (1991 – 2011)

 


Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
sobota 8. října 2011, 19.30
konvent Milosrdných bratří

 

Hudba pro devět

 

České noneto

Petra Vilánková – housle
Vladimír Kroupa – viola
Simona Hečová – violoncello
David Pavelka – kontrabas
Jiří Skuhra – flétna
Vladislav Borovka – hoboj
Aleš Hustoles – klarinet 
Pavel Langpaul – fagot
Jiří Špaček – lesní roh


Martinů: Nonet č. 2
Krejčí: Divertimento pro nonet
---
Prokofjev: Kvintet g moll, op. 39
Novák: Balletti a 9

 

České noneto, jež vzniklo v roce 1924 jako první stálý soubor spojující čtyři různé smyčcové nástroje s pěti nástroji dechového kvinteta, se stalo zdrojem podnětů pro desítky skladatelů především (avšak nejen) českých, takže jeho dnešní členové si mohou volit svůj repertoár z bohaté a cenné literatury, o jejíž vznik se zasloužili jejich bezprostřední předchůdci.

 


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
neděle 9. října 2011, 19.30
Janáčkovo divadlo

 

Umění fugy

 

Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg

choreografie Martin Schläpfer
scéna Thomas Ziegler
kostýmy Catherine Voeffray
light design Franz-Xaver Schaffer


Bach: Umění fugy

 

Souhrn barokního kontrapunktického umění uložil jeho největší mistr na sklonku svého života do díla, které nebylo do dneška jednoznačně interpretováno a staví se před každou další uměleckou generaci jako poněkud tajemný úkol. Düsseldorfský baletní soubor se svým vedoucím Schläpferem nabízí řešení pohybem lidských těl; Bach by byl nepochybně překvapen, ale nakonec by znamenitě pochopil umělce, kteří rozumějí jeho hudbě.

 

                                                  Koncert se koná 
                                                za laskavé podpory             Soubor podporuje

 

 


Místo konání: Janáčkovo divadlo
 
pondělí 10. října 2011, 19.30
Besední dům

 

Z města na Dunaji

 

Cappella Istropolitana

Juraj Bartoš – trubka


Manfredini: Sinfonia č. 10 C dur
Godár: Concerto grosso pro smyčce a cembalo
Neruda: Koncert Es dur pro trubku a smyčce
---
Šostakovič: Komorní symfonie, op. 110a
Mendelssohn Bartholdy: Symfonie č. 9 C dur pro smyčce
„Švýcarská"

 

Cappella Istropolitana připomíná svým názvem, že její domovská Bratislava, jíž se kdysi říkalo Istropolis – Dunajské město, má za sebou bohatou a pohnutou (také hudební) historii. Její pestrý pořad těží z kontrastů: v prvé části staví proti sobě soutěživý koncertantní princip ve skladbách barokního italského virtuosa Manfrediniho, současného slovenského skladatele Godára a dávného českého skladatele Nerudy, ve druhé pak jinošsky svěží vzlet jedné z třinácti smyčcových symfonií mladičkého Mendelssohna a nejsyrovější tragiku Šostakovičovy hudby, jež se stala svědomím století.

 


Místo konání: Besední dům
 
úterý 11. října 2011, 20.00
bazilika Nanebevzetí Panny Marie

 

Duchovní dvojkoncert

 

Český filharmonický sbor Brno

Hana Škarková – soprán
Ivana Valešová – recitace
Martin Jakubíček – varhany
Kateřina Chroboková – varhany

dirigent Petr Fiala


Brahms: Marienlieder op. 22 (výběr)
Eben: Mutationes pro velké a malé varhany (výběr)
Bach: Toccata a fuga d moll „Dórická"
Fiala: Píseň sestry Anežky a bratra Františka

 

Projekt v nádherném prostředí starobrněnské baziliky nese označení dvojkoncert, které se tentokrát netýká souhry dvou interpretů nebo interpretačních celků, nýbrž jejich střídání: lidské hlasy v úvodním a závěrečném čísle večera (v Brahmsově skladbě je to ženský sbor, ve Fialově pak mužský se sólovým sopránem a recitátorkou) vystřídají uprostřed v Ebenově cyklu dvojí varhany na dvou chrámových kůrech a „Dórická“ Toccata a fuga Johanna Sebastiana Bacha.

 


Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
 
středa 12. října 2011, 19.30
Besední dům

 

Vadim Gluzman

Skladby pro sólové housle 

 

Vadim Gluzman – housle


Bach: Partita č. 2 d moll
Auerbach: Par.ti.ta pro housle
---
Bach: Partita č. 3 E Dur
Ysaÿe: Sonáta č. 2 a moll, op. 27/2

 

Udržet pozornost posluchače celý večer sólovou hrou na housle dokáže jen málokterý hráč; Vadim Gluzman, sólista letošní sezony Filharmonie Brno, je jedním z nich. Jeho festivalový recitál je poctou Johannu Sebastianu Bachovi jako tvůrci šestice skladeb pro sólové housle, jež jsou základem všeho živého houslového repertoáru. Dvě z nich v pořadu doplňují skladby z minulého a našeho století jako důkaz, že bachovská tradice žije podnes plným životem i v oblasti virtuozní houslové tvorby.

 


Místo konání: Besední dům
 
čtvrtek 13. října 2011, 19.30
konvent Milosrdných bratří

 

Kytarové trio

 

Piñeiro Nagy
MikroDuo: Pedro Luis a Miguel Vieira da Silva


Lorca: Deset španělských lidových písní (pro 3 kytary)
Piazzolla: Tangová suita (pro 2 kytary)
---
Falla: Sedm španělských lidových písní (pro 3 kytary)
Falla: Pocta „Náhrobku Clauda Debussyho“ (pro sólovou kytaru)
Albéniz: Čtyři kusy (pro 3 kytary)

 

Kytarista Piñeiro Nagy je vzdor svému maďarskému příjmení Portugalec, stejně jako oba členové kytarového MikroDua Pedro Luis a Miguel Vieira da Silva, s nimiž vytvořil dnes už mezinárodně proslulé Guitar Trio. Pořad, který předvedou, je poklonou tradiční španělské kytarové kultuře – Piazzolla je sice potomek italských přistěhovalců do Argentiny, ale jeho posedlost tangem je hispánská.

 


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
pátek 14. října 2011, 19.30
konvent Milosrdných bratří

 

Koncert laureátů soutěže
Concertino Praga

 

Veronika Blachuta – flétna

Emma Schaffer – klavírní spolupráce 


Walter Hofbauer
– trubka

Václav Mácha – klavírní spolupráce


Bach: Sonáta e moll pro flétnu a basso continuo
Chaminade: Concertino pro flétnu a klavír, op. 107
Taffanel: Fantazie na motivy z „Čarostřelce“
---
Aruťunjan: Koncert As dur pro trubku a klavír, op. 94
Chailleux: Soutěžní kus pro trubku a klavír
Arban: Benátský karneval

 

Pražská rozhlasová soutěž mladých talentů otevřela dveře na mezinárodní pódia už několika generacím vynikajících interpretů. V letošním ročníku se stala absolutní vítězkou rakouská flétnistka Veronika Blachuta, která ve svém festivalovém půlprogramu uplatní svůj smysl pro stylovou interpretaci barokního Bacha stejně jako brilantní a barevné hudby francouzských skladatelů. Efektní francouzské skladby přednese po dnes už klasickém Aruťunjanově koncertu také její protějšek, český trumpetista Walter Hofbauer.

 


 
 

 


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
neděle 16. října 2011, 20.00
Besední dům

 

Rci, kdy zemru!

Koncert věnovaný Nadací Leoše Janáčka
festivalu MHFB – Moravský podzim

 

Český filharmonický sbor Brno
sbormistr a dirigent Petr Fiala

Eva Daňhelová – soprán
Petr Levíček – tenor
Ivan Kusnjer – baryton
Pavla Kopecká – harfa
Martin Jakubíček – varhany

Moravská filharmonie Olomouc
dirigent Stanislav Vavřínek 


Janáček: Otčenáš 
Janáček: Skladby pro varhany č. 1, č. 2  
Schubert: Mše č. 2 G dur 
---
Janáček: Amarus

 

Nadace Leoše Janáčka se tentokrát postarala, aby na festivalu zaznělo hned několik skladeb „jejího” Mistra: Schubertovu líbeznou Mši G dur (napsal ji osmnáctiletý jako druhou ze svých šesti) obklopuje Janáčkova hudba. Otčenáš vznikl jako hudební protějšek obrazů polského malíře Krzesze-Meciny zachycujících jednotlivé prosby biblické modlitby, Skladby pro varhany kupodivu spíš příležitostně; v příběhu Amarově pak Janáček zachytil hluboký prožitek svého dospívání ve starobrněnském klášteře. Představu starobrněnské baziliky v sobě nosil celý život.

 


Místo konání: Besední dům
 
pondělí 17. října 2011, 19.30
konvent Milosrdných bratří

 

Zápas o lidskou duši

 

Pavel Haas Quartet


Haas: Kvartet č. 1 cis moll, op. 3      
Šostakovič: Kvartet č. 7 fis moll, op. 108   
Janáček: Kvartet č. 1 z podnětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty"
---
Beethoven: Kvartet č. 13 B Dur, op. 130 s Velkou fugou op. 133

 

Svými posledními skladbami dokázal Beethoven, že k tajemstvím lidského nitra lze v hudbě proniknout nejhlouběji čtyřmi hlasy smyčcového kvarteta. Haasovci, v hudebním světě dnes jeden z nejfrekventovanějších komorních souborů, ukazují ve svém festivalovém pořadu, jak se s tímto objevem vyrovnali tři skladatelé dvacátého století.

 


Místo konání: konvent Milosrdných bratří
 
úterý 18. října 2011, 19.30
Dům umění

 

Akordeony

 

TOEAC
Renée Bekkers a Pieternel Berkers
akordeonové duo


Bach: Passacaglia c moll
Richter: Co je venku
Piazzolla: S.V.P. (S´il vous plaît)
Grieg: Z časů Holbergových, suita op. 40 (výběr)
Bargielski: Rozhovor se stínem
---
Stravinsky: Petruška, 1. scéna z baletu
Hvoslef: Příběh sedmi pírek
Veldhuis: Postava tvých snů

 

Za málo srozumitelnou šifrou TOEAC (jak se to vůbec čte?) se skrývá dvojice hezkých Holanďanek, bakalářek amsterodamské Hudební akademie, dokazující mezinárodně respektovanou činností, že moderní akordeon už dávno není tahací harmonika, nýbrž sofistikovaný nástroj, na jehož zvukové a výrazové možnosti se právem zaměřuje pozornost velkých skladatelů. Jejich recitál obsahuje vedle efektních úprav populárních skladeb (Bach, Grieg, Stravinskij) několik původních soudobých děl, třeba skladbu Bena Richtra, kterou v srpnu premiérovaly v Kanadě.

 


Místo konání: Dům umění města Brna
 
středa 19. října 2011
19.30, Besední dům

 

Duo Ardašev

 

Renata Ardaševová – klavír
Igor Ardašev – klavír


Schubert: Fantazie f moll pro čtyřruční klavír op. 103
Brahms: Uherské tance č. 1 g moll, č. 4 f moll, č. 6 Des dur
Liszt: Patetický koncert
---
Zouhar: Knots – a finger points
Dukas: Čarodějův učeň
Rachmaninov: Suita č. 1 pro klavír duo, op. 5 

 

Koncertní praxe klavírního dua je v posledních letech v plném rozkvětu – dnes už je těžší najít pódium se dvěma kvalitními nástroji než dvojici virtuozních interpretů na světové úrovni; na obloze plné klavírních dvojhvězd je duo manželů Ardaševových zářivou stálicí. V jeho festivalovém programu si mezi osvědčenými čísly romantické klavírní brilance (Schubert, Liszt, Rachmaninov) a dvouklavírními verzemi skladeb známých spíš v symfonickém zvuku (Brahms, Dukas) našlo místo i duchaplné dílo našeho nejznámějšího minimalisty Víta Zouhara.

 


Místo konání: Besední dům
 
čtvrtek 20. října 2011
19.30, HaDivadlo

 

Kabaret Hašek
(opera s křečkem, aféra s Haškem)

 

hudba a libreto Miloš Orson Štědroň
(volně inspirováno Jaroslavem Haškem)
režie
Jan Frič

scéna Ivana Kanhäuserová
kostýmy Petra Vlachynská
produkce Eva Velická (Omnimusa o.s.)

hrají Tereza Nekudová, Lukáš Příkazký, Jiří Panzner

 

Ve svých textech zaskakuje Jaroslav Hašek svého čtenáře ustavičně nečekanými a často absurdními souvislostmi, které dávají i těm nejbanálnějším situacím nový smysl. Tento způsob Haškova myšlení hledí skladatel Orson Štědroň zvýraznit svou hudbou v dějovém pásmu divadelně pojatého kabaretu, jenž tentokrát představuje jeden ze dvou scénických prvků v dramaturgii letošního festivalového ročníku.

www. orson.cz

 


Místo konání: HaDivadlo
 
pátek 21. října 2011, 19.30
Janáčkovo divadlo

 

Závěrečný koncert

 

Ruský akademický symfonický orchestr
města Voroněž

Sergej Tarasov – klavír

dirigent Vladimir Verbickij


Šostakovič: Slavnostní předehra A dur, op. 96
Čajkovskij: Klavírní koncert č. 1 b moll, op. 23

---
Rachmaninov: Symfonie č. 2 e moll, op. 27

 

Symfonický orchestr z družebního města Voroněže přijíždí s ruskou hudbou dvacátého století, v němž prošel ruský národ zkouškami jako snad žádný jiný v Evropě. Právě jeho hudba staví před posluchače nejzřetelněji problematiku svobody a nesvobody. Rachmaninov před nesvobodou emigroval – a doplatil na to ztrátou národní identity; Šostakovič zůstal své vlasti věrný – a stal se největším hudebním tragikem století.

 

    Město Voroněž

 


Místo konání: Janáčkovo divadlo

Partneři

© Petr Tejkal 2005