Velikonoční festival duchovní hudby


 
Schubert: Velká mše As dur

14. 4. 1996, 20.00

Státní filharmonie Brno

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Kristen Strejc - soprán
Gabriele Uher - alt
Helmut Wildhaber - tenor
Robert Holzer - bas

dirigent Christian Arming

Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
 
Telemann: Kantáta na třetí svátek velikonoční
"Jauchzt, ihr Christen, seid vergnügt"
Bach: Velikonoční oratorium
"Kommt, eilet und laufet"


12. 4. 1996, 19.00

Capella Regia Musicalis

Tereza Mátlová - soprán
Marta Lopourová - soprán
Magdalena Kožená - alt
Jaroslav Březina - tenor
Michal Pospíšil - bas

dirigent Robert Hugo

Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
 
Pękiel: Missa Paschalis
Zieleński: O gloriosa Domina in Monte Oliveti
Waclaw z Szamotul: Blogoslawiony czlowiek Aleluja
Pękiel: Missa brevis

7. 4. 1996, 19.00

Affabre Concinui
umělecký vedoucí Piotr Lewandowski

Robert Hylla - kontratenor
Leszek Marciniak - kontratenor
Przemyslaw Czekala - tenor
Piotr Lewandowski - baryton
Piotr Dziurla - bas
Tadeusz Cawronski - bas

Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
 
Bach: Janovy pašije

2. 4. 1996, 19.00

Musica aeterna
umělecký vedoucí Peter Zajíček

Camerata Bratislava
sbormistr Jan Rozehnal

Kamila Zajíčková - soprán
Petra Noskaiová - alt
Ryszard Minkiewicz - tenor
Stanislav Beňačka - bas
Roman Pauliny - bas

dirigent Martin Gester

Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
 
Středověká postní hudba

Gloria, laus et honor
Domine ne longe
Ante Diem festum
Popule meus - ecce lignum

anonym: Ludus Danielis
francouzská liturgická hra z 12. století

1. 4. 1996, 19.00

Schola Hungarica
umělečtí vedoucí László Dobszay a Janka Szendrei

Daniel András Soós
Král Belšasar Ferenc Dibusz
Král Darjaveš János Mezei
Rádcové Zoltán Mizsei
Péter Patai
Domokos Héja

Královna Ildikó Fodor
Mudrci Györdi Merczel
Czaba Koczis

Prorok Habakuk János Bali
Anděl Péter Hamar

Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
 
Vaňhal: Dulcis Jesu
Stabat Mater

31. 3. 1996, 19.00

Čeští komorní sólisté
umělecký vedoucí Ivan Matyáš

Český filharmonický sbor Brno

Romana Pávková - soprán
Pavla Dittmannová - alt

dirigent a sbormistr Petr Fiala

Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
© Petr Tejkal 2005