Velikonoční festival duchovní hudby


 
Bruckner: Symfonie č. 9 d moll
Te Deum

19. 4. 1998, neděle 19.30

Brucknerorchester Linz

Český filharmonický sobr Brno
sbormistr Petr Fiala

Daniela Straková - soprán
Hana Bandová - alt
Jozef Kundlák - tenor
Luděk Vele - bas

dirigent Martin Sieghart

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Mozart: Slavné nešpory
Korunovační mše C dur

17. 4. 1998, pátek 19.30

Komorní filharmonie Pardubice

Pražský filharmonický sbor

sbormistr Jaroslav Brych

Simona Šaturová - soprán
Jitka Zerhauová - alt
Richard Sporka - tenor
Jiří Sulženko - bas

dirigent Leoš Svárovský

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Tůma: Pašijové zpěvy

10. 4. 1998, Velký pátek 17.00

Brněnský akademický sbor
sbormistr Jaroslav Kyzlink

biblické texty přednese Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Passio Domini

Gregoriánské zpěvy Svatého týdne

8. 4. 1998, středa 19.30

Schola Gregoriana Pragensis
umělecký vedoucí David Eben

Hasan El-Dunia, Jiří Hodina, Ondřej Maňour, Stanislav Předota,
Jan Štětka, Matouš Vlčinský, Radim Vondráček

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Beethoven: Kristus na hoře olivetské

6. 4. 1998, pondělí 19.30

Pražská komorní filharmonie

Kühnův smíšený sbor
sbormistr Pavel Kühn

Vladimír Doležal - tenor (Kristus)
Ludmila Vernerová-Nováková - soprán (Seraf)
Milan Bürger - bas (Petr)

dirigent Tomáš Hanus

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Rossini: Stabat Mater

5. 4. 1998, Květná neděle 19.30

Virtuosi di Praga

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Rosemary Musoleno - soprán
Jadranka Jovanovic - mezzosoprán
Vittorio Giammarrusco - tenor
Marcel Rosca - bas

dirigent Alexander Rahbari

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
© Petr Tejkal 2005