Statutární město Brno
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
pod záštitou
Petra Duchoně,
primátora Statutárního města Brna,
Stanislava Juránka,
hejtmana Jihomoravského kraje
a Mons. Vojtěcha Cikrleho,
biskupa brněnského
pořádá

12. Velikonoční festival
duchovní hudby

13. - 27. dubna 2003

Představa Kalvárie se souborem utrpení jimiž může projít lidská bytost, od nesvobody, posměchu, ponižování, pocitu úzkosti a zrady až po smrtelná muka, provází naši kulturu už dvě tisíciletí a ožívá vždy na prahu jara přinášejíc poselství, že nic na tomto světě není zadarmo a že hodnota se stává hodnotou, teprve když je něčím vykoupena. Připomíná to také - letos už po dvanácté - souvislá řada šesti duchovních koncertů mezi Květnou a Bílou nedělí; ve vznešeném dómu na Petrově zazní hudba, do níž skladatelé čtyř století uložili svůj vlastní prožitek pašijových událostí a osvobodivý pocit vykoupení, s nímž naše civilizace pokaždé prožívá vstup do nového jara.

 
Dvořák: Stabat Mater

13. 4. 2003, Květná neděle 19.30 hod.

soprán - Henrietta Lednárová
alt - Karla Bytnarová
tenor - Josef Kundlák
bas - Pavel Kudinov

Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Brucknerorchester Linz
dirigent Leoš Svárovský

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Haydn: Salve Regina
Franck: Sedm slov Ježíše na kříži

14. 4. 2003, pondělí 19.30 hod.

soprán - Yuko Oba
soprán - Anna Wierzbicka
1. tenor - Tomáš Černý
2. tenor - Marek Olbrzymek
bas - Rafal Siwek

Pražský filharmonický sbor
sbormistr Jaroslav Brych
Pražská komorní filharmonie
dirigent Tomáš Hanus

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Zelenka: Lamentace proroka Jeremiáše
Haydn: Symfonie "Pašijová"

15. 4. 2003, úterý 19.30 hod.

alt - Eva Blahová
bas - Martin Gurbał


Slovenský komorný orchester B. Warchala
dirigent Ewald Danel

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
"Magna Pascha"
50 dní Doby velikonoční

23. 4. 2003, středa 19.30 hod.

Schola Gregoriana Pragensis
umělecký vedoucí David Eben

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Černohorský: Regina Coeli
Fiala: Křest svaté Ludmily – oratorium
Dvořák: Mše D-dur
Dvořák: Te Deum

25. 4. 2003, pátek 19.30 hod.

soprán - Simona Houda-Šaturová
baryton - Vladimír Chmelo
recitátor - Vladimír Krátký

Pavel Šabacký - violoncello
Eva Podařilová - varhany

Český filharmonický sbor Brno
Státní filharmonie Brno
dirigent Petr Fiala

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Telemann: Jauchzt, ihr Christen, seid vergnügt
Dittersdorf: Misa solemnis

27. 4. 2003, Bílá neděle 19.30 hod.

soprán – Renata Pokupič

Leoš Zavadilík - housle
Pavel Šabacký - violoncello

Česká filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Čeští komorní sólisté
umělecký vedoucí Ivan Matyáš
dirigent Caspar Richter

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
© Petr Tejkal 2005