Mezinárodní hudební festival Brno
Velikonoční festival duchovní hudby

1.–15. dubna 2007
16. ročník

Šestnáctý ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby Brno

představuje tradičních šest koncertních večerů v katedrále na Petrově ve dvou velikonočních týdnech mezi Květnou a Bílou nedělí (od 4. do 18. dubna 2007). Jeho charakter určí především čtyři monumentální duchovní skladby (tři oratoria a jedna mše). Dvořákovu Stabat mater, která jako „erbovní skladba“ festivalu zahajuje každý druhý (sudý) ročník, přednese s Českým filharmonickým sborem Brno a česko-slovenským sólovým kvartetem Pražská komorní filharmonie se svým švýcarským šéfdirigentem Zehnderem, druhý večer připomene dvojí výročí Diderika Buxtehudeho (1637–1707), nejvýznamnějšího Bachova předchůdce, jeho vrcholným a v Německu i Skandinávii velmi provozovaným dílem Membra Jesu nostri (Údy našeho Ježíše). Provedením Händlova Mesiáše (Huddersfieldskou sborovou společností, která je při své už bezmála půldruhastoleté existenci jednou z nejprestižnějších anglických hudebních institucí, výběrem britských sólistů a Filharmonií Brno s mladým brněnským dirigentem Jakubem Hrůšou) zřejmě festival na svém pátém večeru vyvrcholí, ale závěrečný koncert v Rakousku působícího komorního orchestru Spirit of Europe s dirigentem Martinem Sieghartem, rakouskými a českými sólisty a Českým filharmonickým sborem Brno přinese poslední a patrně nejkrásnější  ze Schubertových pěti mší, v As-dur, a stane se tak lyrickým protějškem zahajovacího dvořákovského večera.

     Uprostřed těchto velkolepých skladeb barokní a romantické hudby jsou umístěny (na třetím a čtvrtém místě) dva komorněji působící večery: drobnější česká duchovní tvorba s velikonočními náměty zazní v podání souboru Musica Bohemica, zpracována jeho uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem, jmenovaný huddersfieldský sbor pak přednese se svým sbormistrem Cullenem anglické velikonoční skladby několika století od Händla po dnešní dobu.

 
neděle 1. dubna 2007, 19.30

CO NIKDY NEZEVŠEDNÍ

Dvořák: Stabat mater

Pražská komorní filharmonie

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Iveta Jiříková – soprán

Lucie Hilscherová – mezzosoprán

Tomáš Černý – tenor

Martin Gurbaľ – bas

dirigent Kaspar Zehnder


Oratorium Stabat mater Antonína Dvořáka zaujímá v historii Velikonočního festivalu výjimečné postavení, podobně jako Smetanova Má vlast v rámci Pražského jara. Jeho opakovaná nastudování vždy znovu s naléhavou přesvědčivostí aktualizují hluboce lidská témata: úzkost ze smrti a smíření s její neúprosnou neodvratností.


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
pondělí 2. dubna 2007, 19.30

ANATOMIE OBĚTI

J. S. Bach: Jesu meine Freude

Buxtehude: Membra Jesu nostri

Societas incognitorum

Yvetta Fendrichová – soprán

Kateřina Šujanová – soprán

Daniela Tomaštíková  – alt

Eduard Tomaštík – tenor, um. vedoucí

Petr Julíček – tenor

Martin Šujan – bas

Simona Tydlitátová – barokní housle

Lukáš Mik – barokní housle

Michal Dušek – barokní viola

basso continuo:

Marek Čermák– varhanní positiv

Jan Krejča – theorba

Ondřej Michal – barokní violoncello

Michal Reich – violon


Údy našeho Ježíše jsou nejslavnějším oratoriem Diderika Buxtehudeho (1637–1707), jehož letošního dvojího jubilea vzpomíná zejména Skandinávie a Německo; tam totiž platí tento rodilý Dán a proslulý lübecký varhaník za největšího z předchůdců Johanna Sebastiana Bacha. Ten ostatně putoval pěšky přes polovinu Německa, aby ho uslyšel hrát.

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
úterý 3. dubna 2007, 19.30

POEZIE VELKÉHO SVÁTKU

J. Krček: Modlitba

Mše č. 3:       

Kyrie – Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei

Meditace (instrumentální)

Pět písní z Hořických pašijových her

Intermezzo (instrumentální)

Anonymní duchovní písně Čech:

Požehnaný Bůh na věky

Ach, mé nejdražší jmění

Intermezzo (instrumentální)

Z  hlubokosti mé (žalm 129)

 Kdož ochrany mé (žalm 90)

Intermezzo (instrumentální)

Ranní písně

Večerní písně

Musica Bohemica

umělecký vedoucí Jaroslav Krček


Soubor Musica Bohemica, proslulý svou nápaditou a přitom stylovou interpretací často úplně neznámých hudebních památek, přednese pásmo českých duchovních skladeb týkajících se největšího svátku církevního roku. Jejich objevitelem a upravovatelem je umělecký vedoucí souboru Jaroslav Krček, který je sám také autorem velké části jehio repertoáru..

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
čtvrtek 12. dubna 2007, 19.30

ANGLICKÉ VELIKONOCE

Parry: Psalm 122: I was glad when they said unto me

Elgar: Prolog z  „The Apostles“           
           The Spirit of the Lord

Händel: Zadok the Priest

Ireland: Greater Love hath no Man

Britten: Rejoice in the Lamb

Tippett: tři spirituály z  A Child of our time

Vaughan Williams: Let all the World            
            (z Five Mystical Songs)

MacMillan: A new song

Bairstow: Blessed City, Heavenly Salem

Parry: Blest Pair of Sirens

Darius Battiwalla – varhany

Huddersfield Choral Society

sbormistr Joseph Cullen


Snad nejvýstižnějším pojmem označujícím britskou konzervativní mentalitu je úcta k tradici. Jako výraz úcty k tradici může chápat i proslulý sbor Huddersfield Choral Society, který existuje nepřetržitě plných 171 let. Kromě spirituálů a duchovních skladeb zazní také hudba „klasiků“ anglické hudby, od G. F. Händela po B. Brittena či V. Williamse.

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
pátek 13. dubna 2007, 19.30

PŘIŠEL, ABY SPASIL

Händel: Mesiáš

Filharmonie Brno

Huddersfield Choral Society

sbormistr Joseph Cullen

Mary Nelson – soprán

Stephen Wallace – kontratenor

Andrew Tortise – tenor

Leigh Melrose – baryton

dirigent Jakub Hrůša


Své největší dílo napsal Georg Friedrich Händel ze zklamání a vzdoru. Z úryvků biblického textu – žalmů, proroctví, evangelií – rýsuje jeho hudba postavu Boha a člověka, který vzal na svá bedra viny všeho lidstva, aby je vykoupil ze zavržení. Úspěch, jehož Händel svým Mesiášem docílil, byl vítězstvím jeho víry v Boha i člověka a toto stigma nese skladba podnes.

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
neděle 15. dubna 2007, 19.30

ZBOŽNÝ DUCH EVROPY

Schubert: Mše As dur

Spirit of Europe

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Ingrid Habermann – soprán

Hermine Haselböck – alt

Michael Nowak – tenor

Josef Wagner – bas

dirigent Martin Sieghart


Ze skladatelů, kteří stáli u kolébky hudebního romantismu, zachytil jen Franz Schubert ve svých nádherných mších ducha evropské zbožnosti způsobem, jehož potom po celé devatenácté století dosáhl jen málokterý tvůrce. V přednesu jeho poslední mešní skladby se s Českým filharmonickýn sborem Brno, který je od počátku kmenovým tělesem festivalu, spojí mezinárodní orchestr mladých s příznačným názvem Spirit of Europe.


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla

Partneři

© Petr Tejkal 2005