MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL BRNO
Velikonoční festival duchovní hudby

16.–30. března 2008

Festival pořádá statutární město Brno
pod záštitou Romana Onderky, primátora statutárního města Brna.
Spolupořadatelem jsou Veletrhy Brno, a. s.

 

Sedmnáctý ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby Brno zachovává model, jenž se osvědčil už v tolika předchozích letech: mezi Květnou a Bílou nedělí (od 16. do 30. března 2008) zazní v katedrále na Petrově šest koncertních večerů, po třech v obou velikonočních týdnech, pašijovém a alelujatickém a festivalová dramaturgie zrcadlí jejich protikladně rozdílný charakter. Dramatické události, jež vyvrcholily tragédií na Golgatě, připomene na úvodním koncertě jako vždy zhudebněněná středověká báseň o utrpení Matky pod křížem (tentokrát půjde o Stabat mater z Lisztova oratoria Kristus), na druhém Bachova obrovitá pašijová skladba podle evangelia sv.Matouše a na třetím pásmo ze skladeb renesanční polyfonie, jejíž účin v našich dnešních uších podivuhodně souzní právě s představami  Kristovy oběti. Nevýslovně osvobodivý pocit vykoupení a vítězství života nad smrtí pak naplňuje skladby druhého týdne, ať už je jejich autorem starý Bach, veliký Beethoven, klasik evropské moderny Messiaen nebo skladatel soudobý.

Jako každoroční přehlídky pěveckého umění se festivalu účastní vedle dvou desítek špičkových sólistů, vokálního kvarteta QVOX a souboru Collegium Vocale 1704 tři sbory: Kantiléna (sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno), Pražský filharmonický sbor a (na dvou večerech) Český filahrmonický sbor Brno, který je už od začátku vlastně rezidenčním tělesem festivalu. Spolupracující instrumentální složku tvoří členové souboru Collegium 1704, Čeští komorní sólisté, zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů a Janáčkova filharmonie Ostrava.

 
neděle 16. března 2008, 19.30

SMUTNÁ JE DUŠE MÁ

Liszt: Kristus– Tristis est anima mea!

                        Stabat mater

Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

Pražský filharmonický sbor

sbormistr Lukáš Vasilek

Agnieszka Bochenek-Osiecka – soprán

Erika Šporerová – alt

Tomáš Kořínek – tenor

Ivan Kusnjer – baryton

dirigent Tomáš Hanus

 

Po životě plném neuvěřitelných úspěchů pianistických, skladatelských, milostných i spole-čenských přijal Franz Liszt nižší kněžská svěcení a v klausuře římského kláštera na Monte Mario završil své tvůrčí dílo dvojicí monumentálních oratorií. To druhé, Kristus, zhudebňuje ve svém třetím dílu také proslulou středověkou báseň o utrpení Matky Boží pod křížem: le-tošní festivalový ročník zahajuje Stabat mater Lisztovo.


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
pondělí 17. března 2008, 19,30

ROZMĚRY UTRPENÍ

Bach: Matoušovy pašije, BWV 244

Collegium 1704

Collegium Vocale 1704

Eric Stokloßa (Evagelista)

Lisandro Abadie (Ježíš)

dirigent Václav Luks

 

Vyznavači stylové interpretace si přijdou na své při (zřídka koncertně slýchaném) komplet-ním, bezmála tříhodinovém provedení jedné z největších pašijových skladeb hudební histo-rie. Soubor Collegium 1704 hraje na dobové nástroje nebo jejich kopie a - stejně jako jeho vokální protějšek - přísně dbá provozovacích zvyklostí pozdního baroka.


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
úterý 18. března 2008, 19,30

CO ZNÍ STALETÍMI

Hassler: Cantate Domino
               Gratias agimus tibi

Lasso: Cor meum

Gallus: Regnum mundi
            Ave Maria
            Surrexit Christus et illuxit

Haydn: Desatero přikázání (výběr)

Brahms: Adoramus te, Christe

Řezníček: Sanctus Episcopus Adalbertus (Svatý Vojtěch)

Janšta: varhanní improvizace

Eben: Pange lingua
           Pater noster

Mendelssohn-Bartholdy: 3 moteta, op. 39 (výběr)
                                         II. Laudate, pueri
                                         III.

Lenka Ďuricová – soprán

Miroslava Jašková – alt

Jakub Janšta – varhany

Kantiléna – sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno

sbormistr Jakub Klecker

 

Sbor dětí a mládeže, který loni znovu potvrdil svou půlstoletou tradici špičkového tělesa tri-umfálním vítězstvím v nejnáročnější mezinárodní soutěži, disponuje repertoárem z duchovní hudby několika století. Ve svém festivalovém pořadu zpívá dílo skladatele, který působil před čtyřmi sty dvaceti lety v Zábrdovicích (Gallus) stejně brilantně jako hudbu žijícího brněnského tvůrce (Řezníčka).

 


Místo konání: Kostel J. A. Komenského (Červený kostel)
 
středa 26. března 2008, 19,30

TEĎ, PANE, VEĎ MOU MYSL

Messiaen: O sacrum convivium

Bach: Velikonoční kantáty         
„Der Friede sei mit dir“, BWV 158        
„Jauchzet Gott in allen Landen“, BWV 51        
„Ein Hertz, das seinen Jesum lebend weiss“, BWV 134

Čeští komorní sólisté

umělecký vedoucí Ivan Matyáš

Český filharmonický sbor Brno

Kateřina Kněžíková – soprán

Pavla Zbořilová – alt

Marek Olbrzymek – tenor

Vítězslav Šlahař – bas

sbormistr a dirigent Petr Fiala

 

Dá-li se něco označit za nepřeberné, pak je to bohatství Bachových duchovních kantát: velký skladatel jimi vybavil - často několikrát - všechny význačnější dny církevního roku. A to tak, že jejich texty (které většinou posloucháme jedním uchem, jestli vůbec), vyjevují právě pro-střednictvím jeho nádherné hudby svůj hluboký smysl.


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
pátek 28. března 2008, 19,30

MILOSTIVÁ, PŘÍVĚTIVÁ, PŘESLADKÁ

Komorně vokální koncert s mariánskou tematikou

gregoriánský chorál: Ave Regina

Palestrina: Ave Regina

Brahms: Lass dich nur nichts nicht dauern, op. 30
               Ave Maria
               O Heiland, reiss´ die Himmel auf, op. 74, č. 2

Mendelssohn-Bartholdy: Ave Maria, op. 23
Tři žalmy, op. 78
Žalm č. 2 „Warum toben die Heiden“ 
Žalm č. 78 „Richte mich, Gott“
Žalm č. 2 „Mein Gott, warum“
Žalm č. 100 „Jauchzet dem Herrn“                                   

Tournemire: Chorální improvizace na „Victimae paschali“

gregoriánský chorál: Salve Regina                                    

Jochum: Mše  „Salve Regina“
                          Kyrie
                          Gloria
                          Credo
                          Sanctus
                          Benedictus
                          Agnus Dei 
                                   

QVOX – mužské vokální kvarteto                                   

Jana Chocholatá – soprán                                            

Hana Škarková – soprán

Jana Nosková  – mezzosoprán

Veronika Demelová – alt

Petr Rajnoha – varhany  

 

V pořadu mužského kvarteta, doplňovaného čtyřmi ženskými hlasy a zvukem varhan, se prolínají skladby vzývající Pannu Marii nikoli už jako matku pod křížem, nýbrž jako královnu nebes, s hudbou velkých německých romantiků na vznešené texty starozákonní žalmové poezie.

 

 

                                                       


Místo konání: Kostel J. A. Komenského (Červený kostel)
 
neděle 30. března 2008, 19,30

SPOLU S BEETHOVENEM

Fiala: Regina coeli

Beethoven: Mše C dur

Janáčkova filharmonie Ostrava

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Jana Bernáthová – soprán

Jana Wallingerová - alt

Vladimír Doležal – tenor

Jiří Sulženko – bas

dirigent Theodore Kuchar

 

Skladba brněnského autora premiérovaná před pěti lety uvede na závěrečném večeru mši, v níž se sedmatřicetiletý Beethoven poprvé tvůrčím způsobem setkal s nejčastěji zhudebňova-ným textem. Jeho publikum ji přijalo jen shovívavě, ale my v ní slyšíme už zdaleka hudbu Slavnostní mše, jeho snad největšího díla.

 

 


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla

Partneři

  • Spolupořadatel
  • Oficiální partner
  • Mediální partneři
© Petr Tejkal 2005