MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL BRNO
20. ročník
Velikonoční festival duchovní hudby

17. 4.–1. 5. 2011

 

Festival pořádá statutární město Brno
pod záštitou Romana Onderky, primátora statutárního města Brna,
Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,
a Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.

 

 

Dvacátý ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby Brno
chce být jubilejní přehlídkou toho nejlepšího, co v průběhu uplynulých dvou desetiletí na festivalových koncertech zaznělo, a připomínat tak historii festivalu, který plní brněnské chrámy (dosud jich bylo šest) hudbou v nejposvátnějším údobí církevního roku mezi Květnou a Bílou nedělí (letos od 17. dubna do 1. května).  Tři z jeho šesti koncertů, obsazené sbory a symfonickými orchestry, proběhnou v katedrále: zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů provede na Květnou neděli s Českým filharmonickým sborem dramatické a přitom líbezné Stabat Gioacchina Rossiniho, brněnská pak, už ve druhém (alelujatickém) týdnu, slavnou předehru Rimského-Korsakova a – pro srovnání – dvojí Te Deum, Dvořákovo a Brucknerovo, na závěr festivalu symfonicky rozšířená Pražská komorní s Pražským filhar-monickým sborem Beethovenovu Missu solemnis, snad nejvelko-lepější skladbu mešního repertoáru.

Po zahájení na Květnou neděli pokračuje pašijový týden v mi-noritském chrámu svatých Janů, do jehož skvělé akustiky se festival loni po delší době vrátil: Telemannovy Pašije podle Lukáše dosud na festivalu nezazněly, takže v podání umělců z Kolína nad Rýnem budou vlastně repertoárovou novinkou; nádherného barokního prostoru využije také Český filharmonický sbor (na festivalu vystoupí třikrát) ve smíšeném pořadu s Brucknerovými motety, za jejichž snímek získal vysoké ocenění.

Starobrněnská bazilika, jež je klenotem gotické architektury, se stane dějištěm vystoupení pražského souboru Schola gregoriana pragensis, zaměřeného na stylovou interpretaci renesanční velikonoční hudby.

Účast pěveckých sólistů (nelze je všechny najednou vyjmenovat) ovšem činí z festivalu také přehlídku krásných lidských hlasů; jeho smysl je však poněkud jinde, totiž v tom, o čem tyto hlasy zpívají: proniknout hudbou k podstatě velikonoční oběti a oslavit, čím se dotýká každého z nás.

 
neděle 17. dubna 2011
Katedrála sv. Petra a Pavla, 19.30

Vedle kříže s tebou stát

Rossini: Stabat mater


Hana Škarková – soprán
Lucie Hilscherová – mezzosoprán
Tomáš Černý – tenor
Gustáv Beláček – bas

Filharmonie Bohuslava Martinů
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala

dirigent Petr Vronský 

Mezi nesčetnými zhudebněními magického středověkého textu o utrpení Matky Boží pod křížem má skladba Gioacchina Rossiniho zvláštní místo: po neočekávaném ukončení své bezpříkladné kariéry operního skladatele zabýval se zralý tvůrce tímto textem celých deset let, než se mu podařilo postihnout vším svým uměním jeho obsah.

 

 

 


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
pondělí 18. dubna 2011
Kostel sv. Janů, 19.30

Ještě dnes budeš se mnou v ráji

Telemann: Lukášovy pašije (1744)


Aleksandra Lewandowska
– soprán
Bernhard Scheffel – tenor
Marek Rzepka – bas

Kölner Akademie

dirigent Michael Alexander Willens

 

Ve stylovém podání specializovaného souboru z Kolína nad Rýnem zazní v jedinečné akustice minoritského chrámu zřídka hrané dílo pozdněbarokního předchůdce slohové revoluce v osmnáctém století připomínajíc, že jedině svatý Lukáš popisuje ve svém evangeliu strašný a nádherný rozhovor ukřižovaných – rouhání, poznání a zaslíbení.

 

 

 
Podporováno v rámci "Mezinárodní kulturní spolupráce".

 

 

 

 


Místo konání: kostel sv. Janů, Minoritská 1
 
úterý 19. dubna 2011
Kostel sv. Janů, 19.30

Za noci pláče a pláče

Gallus: Lamentationes Jeremiae Prophetae
Gallus: Miserere mei Deus (Žalm 51)
Allegri: Miserere mei Deus
Bruckner: Duchovní moteta (výběr)
Messiaen: O sacrum convivium


Alexandra Polarczyk – soprán
Petra Hamerníková – soprán
Zdeněk Nečas – tenor
Jiří Černý – baryton
Miroslav Urbánek – bas
Martin Jakubíček – varhany

Český filharmonický sbor Brno

dirigent Petr Fiala

 

Ohlasem nářku proroka (a neohroženého politika) Jeremiáše, který se neoslaben nese staletími, zahájí svůj smíšený pořad Český filharmonický sbor Brno, interpretační pilíř a po dvacet let kmenový soubor Velikonočního festivalu. Stylovým rozpětím večera od renesanční polyfonie Gallovy přes Brucknerova moteta po Messiaenovu moderní adoraci aspoň naznačí rozsah svého repertoáru.

 

 

 


Místo konání: kostel sv. Janů, Minoritská 1
 
středa 27. dubna 2011
Katedrála sv. Petra a Pavla, 19.30

Zlomil jsi osten smrti

Rimskij–Korsakov: Velké ruské Velikonoce
Dvořák: Te Deum
Bruckner: Te Deum


Pavla Vykopalová – soprán
Kateřina Jalovcová – alt (Bruckner)
Peter Berger – tenor (Bruckner)
Ivan Kusnjer – baryton

Filharmonie Brno
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala

dirigent Marko Ivanović

 

První koncert v alelujatickém týdnu zahájí jediná ryze symfonická skladba, postihující navíc velkolepě slavnostní atmosféru pravoslavných Velikonoc. Dvojí zhudebnění dávného chorálního textu, připisovaného svatému Am-brožovi, pak dá posluchači nahlédnout dvojím způsobem do jeho po-divuhodného a stále se aktualizujícího obsahu.

 

 

 


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
pátek 29. dubna 2011
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 20.00

Vstal jsem a již jsem s tebou

Magna Pascha


Schola gregoriana pragensis

umělecký vedoucí David Eben

 

Schola gregoriana pragensis, soubor navazující na francouzské umění interpretace gregoriánského chorálu a renesanční polyfonie a obohacující je českým repertoárem, přináší do nejkrásnějšího gotického chrámu v Brně historickou hudební představu Velikonoc jako nepřetržitého, třicet dní trvajícího svátku vzkříšení a života.

 

 

 


Místo konání: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně
 
neděle 1. května 2011
Katedrála sv. Petra a Pavla, 19.30

Daruj nám mír

Beethoven: Missa solemnis


Dana Burešová – soprán
Jana Sýkorová – mezzosoprán
Jaroslav Březina – tenor
Jiří Sulženko – baryton

Pražská komorní filharmonie
Pražský filharmonický sbor
sbormistr Lukáš Vasilek

dirigent Lutz Köhler

 

Snad největší skladba mešního repertoáru vznikala celá léta; její tvůrce Beethoven během kompozice zjistil, že nemůže podložit tisíckrát použitý text vlastní hudbou, aniž by se sám dokonale vyrovnal s jeho obsahem. Mše se tak stala obrazem jeho vlastního vnitřního zápasu – a závěrečné Dona nobis pacem skutečným mohutným finále, o jaké celý život ve svých symfoniích usiloval.

 

 

 


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla

Partneři

© Petr Tejkal 2005